Kunde-/pasientreiser

Hvordan ser beslutningsprosessen ut for valg av preparat, produkt eller tjeneste?

Hvem eller hva er det beslutningstakeren støtter seg på, og når er de mest mottagelige for informasjon som kan påvirke valget?

Ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder kartlegger vi kunde-/pasientreisen, avdekker viktige premissleverandører og viktige kontaktflater.

Vi har blant annet gjennomført kartlegging av pasientreise fra legeperspektiv for å avdekke hva som styrer valg av preparat og når det er størst sannsynlighet for medikamentbytte, samt kartlegging av hva som driver pasienters valg av private helsetjenester.

 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med kunde-/pasientreiser?
Ta kontakt i dag!