Superhelter braket sammen om klima

Utålmodige unge utfordrer de klassiske økonomimodellene. Se den opphetede klimadebatten her.

Over hundre gjester møtte opp da Geelmuyden Kiese og Rethinking Economics inviterte til frokostmøtet: Kan økonomenes superkrefter redde fremtiden?

Planøkonomi eller sunn fornuft?

På programmet sto blant annet en duell mellom Ebba Boye, leder i Rethinking Economics Norge og Espen Henriksen fra BIs institutt for finans.

Økonomenes foretrukne virkemiddel, økte priser på utslipp, er ikke lenger nok til å løse klimakrisen, argumenterte Boye. Å forkaste økonomifagets grunnprinsipper er farlig, svarte Henriksen, som advarte mot en gjeninnføring av planøkonomi.

Saken fortsetter under bildet

Espen Henriksen og Ebba Boye i heftig duell om økonomifagets svar på klimakrisen. Foto: Madeleine Delp Bergsjø

Henriksen mente at klimaproblemet er alvorlig, men at økonomene allerede har gitt svaret: Det må bli dyrere eller mer ulovlig å slippe ut klimagasser. Boye hevdet på sin side at hvis løsningen er å gjøre livet til folk flest dårligere og dyrere så får man ikke politisk tilslutning for de nødvendige forandringene.

Behov for nytenkning

Det var også en paneldebatt mellom Henriksen, NMBU-dekan Gro Ladegård, administrerende direktør i Nordea Snorre Storset, og økonomistudent ved UiO Klara Wade, om hvordan økonomifaget bør endre seg i møte med klimaendringene. Boye er positivt overrasket over hvor samkjørte panelet var.

– Alle var enige om at dagens utfordringer krever at vi må tenke nytt og samarbeide mer. Økonomifaget må bli mer virkelighetsnært og tørre å stille spørsmål som dagens modeller ikke nødvendigvis har svaret på, sier Boye.

Saken fortsetter under bildet

Fra høyre: Espen Henriksen (BI), Snorre Storset (Nordea), Gro Ladegård (NMBU) og Klara Wade (UiO). Foto: Madeleine Delp Bergsjø

Krangler ikke nok offentlig

– Fagøkonomer diskuterer så busta fyker når de er på sine egne arenaer, men er skeptiske til å ta debattene offentlig fordi de tror det kan svekke fagets troverdighet, sier Anders Fagernæs, samfunnsøkonom og fagansvarlig for bærekraft i Geelmuyden Kiese.

Han mener Rethinking Economics skaper viktige arenaer der fagøkonomer kan møte og utfordres av andre deler av samfunnet.

– Vårt mål er å bidra til debatten og legge til rette for åpen meningsutveksling. Ingen sitter på alle svarene. Men når vi møtes og snakker med hverandre på tvers av arbeidssted og ideologi skapes det rom for nytenkning som styrker faget på sikt, sier Fagernæs.

Han er fornøyd med oppmøtet og engasjementet blant publikum. I salen fant man alt fra økonomer, næringslivstopper og studenter, til kommunister, klimafornektere, anarkister og til og med en økologisk økonomi-sjaman.

– Norge trenger flere engasjerte stemmer i debatten om økonomiske løsninger på klimakrisen. Derfor ønsker vi å samarbeide mer med Rethinking Economics i fremtiden, sier Fagernæs.

Geelmuyden Kiese er næringslivspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Frokostmøtet var en del av det offisielle programmet. Se mer info om Miljøhovedstaden her.

Foto: Madeleine Delp Bergsjø

 Om Rethinking Economics

  • Internasjonalt nettverk av studenter, økonomer og andre med økonomifaglig interesse, med mål om å fornye og berike økonomifaget.
  • Jobber for en virkelighetsnær økonomiutdanning som er mer kritisk til teorier og praksiser, og løfter frem mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner.
  • Startet av britiske studenter i 2011 som en reaksjon på finanskrisen.
  • Har 67 lokallag i 26 land. I Norge er det avdelinger ved UiO, UiB, OsloMet, NTNU, NMBU, NHH og BI.

Deltakere som er nysgjerrige på Rethinking Economics oppfordres til å ta kontakt med Ebba Boye, Ebba.boye@rethinkeconomics.org. Rethinking Economics er spesielt interesserte i kontakt med næringslivsaktører som ønsker å jobbe for en mer virkelighetsnær økonomiundervisning.