Taushet er tull

Hans Geelmuyden Senior partner og sjef i GKG & GKN
Illustrasjon: Fredrik Edén

Osloskolen topper de fleste nasjonale rangeringer. Det kan jeg forstå. Om en uke går min yngste datter ut av 10. klasse med gode venner, mestringsfølelse og kunnskap. Min takk går til undervisningsdirektør Astrid Søgnen og 15 000 lærere, inklusive ungdomsskolelærer Simon Malkenes.

Astrid Søgnen (66) ble hentet til stillingen som direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune i 2000 av daværende skolebyråd Bård Folke Fredriksen (H). Da hadde hun blant annet vært statssekretær for Arbeiderpartiet under Gudmund Hernes i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) fra 1995 til 1997. Osloskolen toppet få rangeringer i 2000, men samarbeidet med borgerlige skolebyråder frem til 2015 ga gode resultater. Særlig vil mange huske samarbeidet med Torger Ødegaard (H). Sammen løftet de i ti år Osloskolen til å bli norgesmester. Problemene meldte seg ikke for alvor før hennes eget parti Arbeiderpartiet, på nytt kom i posisjon i 2015.

Debatten om ytringsfrihet i Osloskolen er den mest oppblåste siden Zeppelinerne. Mediene later som striden handler om knebling av lærere. Det gjør den ikke. Bare 2% av de ansatte i Osloskolen skrev i mai under på et opprop mot en påstått fryktkultur. De hevdet at mange ikke våger å ytre seg. Striden i Osloskolen handler om fritt skolevalg, eller karakterbasert inntak som det også kalles. Lærer Simon Malkenes, som er lærer på Ulsrud videregående skole, har i en årrekke vært uttalt motstander av fritt skolevalg. Han ønsker seg tilbake til et system der bosted avgjør hvilken videregående skole elevene skal begynne på. Ingen har noen gang forsøkt å frata Malkenes retten til å mene dette, og hevde sin mening. Alt gnålet om taushet er tull. Malkenes blir fra høsten ungdomsskolelærer i Bremanger.

Skolen er den viktigste arenaen for sosial inkludering. I en årrekke var elever i Osloskolen nødt til å begynne på den videregående skolen som lå nærmest bostedet. Dermed ble elevene lukket inne i det samme sosiale miljøet de ofte var født inn i. Var du født på Holmlia, ble du på Holmlia. Borgerlige skolepolitikere mente at en flink elev fra Holmlia måtte få anledning til å begynne på Ullern videregående skole, dersom eleven hadde gode nok karakterer. Ideen var enkel; Bosted er det ikke så lett å gjøre noe med for den enkelte elev. Karakterer derimot er innsatsbasert. Husk også at så mye som 96% av elevene kommer inn på den videregående skolen som er elevens førstevalg.

Astrid Søgnen og Osloskolen er blitt angrepet for målstyring. Den nåværende skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen har gjentatte ganger uttalt at hun ønsker et «tillitsbasert system» i skolen. Etter å ha lest utallige intervjuer med Thorkildsen, er det helt uklart for meg hvorfor målstyring undergraver tillit. Derimot er det tydelig for meg at den norske skolen var i dyp krise etter mange år med Arbeiderpartiets skoleeksperimenter og PISA sjokket ved årtusenskiftet. Det er også tydelig for meg at målstyringen setter Utdanningsetaten i Oslo kommune i stand til å tilføre nødvendige ressurser til videregående skoler som har særlige utfordringer. Det er riktig at skoler blant annet får finansiering avhengig av antall elever som går på skolen, men andre kriterier er enda viktigere ved tilførsel av ressurser. Problemskoler får nesten dobbelt så mye å drive skolen for som skoler med ressurssterke elever. Det betyr blant annet dobbelt så høy lærertetthet på skoler med spesielle utfordringer.

Osloskolen er blitt et utstillingsvindu for god skolepolitikk i Norge. Den scorer høyt på trivsel, og er flinkest i landet til å løfte de svakeste elevene. Husk at Osloskolen har omtrent 40% fremmedsproglige elever. Da er det viktig at skolen lykkes godt med sosial mobilitet.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsens svar på debatten denne våren har vært å sette ned et utvalg. Hun later som hun styrer. Hun krangler med Søgnen foran kamera, og tungekysser på kammerset. Jeg håper utvalget er saktearbeidende, for om et år får vi nytt byråd i Oslo.

Men neppe ny utdanningsdirektør. For Astrid Søgnen kan sitte til hun er 70. Da går min datter ut av videregående.

Hold fast og hold ut! Hans Geelmuyden