VÅR KAMP 3; Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden Eier og styreleder i Geelmuyden Kiese Gruppen

Den 12. mars stengte regjeringen ned Norge. Landet er besluttet lukket frem til 13. april som er 2. påskedag. Nå trenger vi en plan for å åpne!

I en pressekonferanse 24. mars uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie; «…….Vi ser slitne italienske leger som ikke lenger makter å hjelpe alle som trenger hjelp. Det er det vi i Norge ønsker å unngå. Det er derfor vi må holde fast på tiltakene våre. Økningen i antall nysmittede i Norge, ser nå ut til å være stabil. Dette kan være et tegn på at det virker, men det er for tidlig å være sikker. Vi kan ta det som en oppmuntring på veien, men vi kan ikke slippe opp. Vi må holde fast, vi må holde ut.

Det er som jeg skulle sagt det selv.

Vi i GK, har støttet myndighetenes vedtak; Først må man ta kontroll, så kan man ta styring. Tallene over antall smittede, innlagte på sykehus, i respirator og døde viser kontroll. Et annet viktig moment har vært å sette helsevesenet i beredskap, og ta imot et økende antall syke. Den 13. april har helsevesenet hatt fire uker på seg. Mer tid kan de ikke be om, og forskere mener nå at helsevesenet er i stand til å håndtere epidemien. Nå er tiden inne til å løfte blikket, og se fremover.

Illustrasjon: Høyres FB-side

Lørdag morgen meldte regjeringen at den har nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere om elever og barn kan vende tilbake til skolen. Effekten av å stenge ned skolene for å dempe spredning av smitten har vært usikker, men i en situasjon med høy usikkerhet på mange områder besluttet myndighetene den 12. mars å prøve alt. Det var klokt. Anbefalingen fra ekspertgruppen skal komme innen 3. april, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Men regjeringen må ta flere hensyn, og kommer med sin konklusjon den 8. april. Jeg blir ikke overrasket om skolene åpner gradvis fra 14. april.

Etter påske bør vi gå fra en situasjon der alle er plassert i en form for karantene til en situasjon der folk i risikogruppene plasseres i karantene. Vi vet nå at korona viruset er farlig for eldre mennesker, og yngre med såkalte underliggende sykdommer. Snittalder på døde er ca. 80 år. Jeg merker meg at Helsedirektoratet mener at 1,6 millioner nordmenn tilhører en risikogruppe. Byråkrater som belønnes for ikke å gjøre feil, produserer gjerne slike tall. Realiteten viser at svært få mennesker dør av korona viruset. I Norge er det nå 26 korona døde, men ikke glem at vi er 5,4 millioner mennesker. I verden som helhet er det registrert 33 000 døde, men ifølge WHO dør 500 000 av en vanlig sesonginfluensa. Det finske folkehelseinstituttet vurderer i en prognose siste uke at 0,05 til 0,1% av alle smittede vil dø av COVID-19. Dette er også tall på vanlig influensanivå. Medisinprofessor Peter Gøtzsche spør om vi har skapt en pandemi av panikk?

Ved GKs kontor i Stockholm har vi utviklet en «Corona tracker» der vi analyserer mediedekningen i de Skandinaviske landene. Trackeren viser at frykten for å bli smittet er 40% i Danmark og Norge, og 30% i Sverige. Dette henger utvilsomt sammen med strategiene myndighetene i de tre landene har fulgt der svenskenes skiller seg fra danskenes og nordmennenes. Trackeren viser også at kurvene for omtale av korona epidemien nå flater ut i hele Skandinavia. Vi må komme videre, og unngå å havne i en situasjon der tiltakene tar livet av flere enn viruset.

Tiden er inne til å se fremover. En forsker i Oxford melder at kanskje så mange som 50% av britene allerede har vært smittet av korona. Tallet virker tvilsomt, men de fleste er enige i at mange flere har vært smittet enn myndighetenes tall antyder. I stedet for å teste smittede, mener min svoger Fridtjof Lund-Johansen som er forsker ved OUS, at immunitetstesting er både enklere og billigere enn virustesting. På 24 timer har OUS rekruttert 25000 mennesker. Alle har gitt samtykke til å teste blodet sitt. Målet er 200 000. Meld deg her; koronastudien.no og sjekk om du er immun og/eller frisk. De fleste er faktisk friske, og flertallet av de som blir smittet får kun milde symptomer.

Derfor åpner samfunnet gradvis over påske. Vi skal fortsette å ta hensyn, holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken, men vi skal gradvis sende barn og unge til skolen, krype ut av hjemmekontorene våre, reise på hytta, og feire 17. mai. Og om ikke lenge kan vi drikke et glass iskald Pepsi Max i solen på Herregårdskroen, og kjenne duften av blomstrende hegg i tussmørket på veien hjem.

Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden