Nyhet

mars 29, 2022

Velkommen til frokostmøte 27. april!

Miljøreguleringene kommer. Hva kan små- og mellomstore bedrifter gjøre for å henge med?

Dato: 27. april 2022
Klokken: 08.00–10.00
Sted: Rebel Oslo, Universitetsgata 2
Frokost blir servert

Regulatorisk risiko er den fremste klimarisikoen for norske små- og mellomstore bedrifter (SMB’er) på kort sikt. En kartlegging av norske SMB’er viser at de ikke vet det selv.

/Hvilke reguleringer kommer?

/Hvordan skal de små- og mellomstore forholde seg til endringene i det regulatoriske landskapet?

EUs nye klimalover blir innført i år. Økte skatter og informasjonsreguleringer som EUs Taksonomi er noen av reguleringene som endrer spillereglene i markedet. 99 % av norske bedrifter er SMBer og segmentet står for rundt 60-70 % av utslippene her til lands. Men, SMB’ene er bakpå når det kommer til bærekraft og kun ⅓ av SMB’ene i Norden er i gang med en omstilling. Om SMB’ene skal komme levende gjennom det grønne skiftet trengs veiledning og verktøy for hvordan mindre aktører kan beholde konkurranseevnen og samtidig utnytte de nye markedsmulighetene som oppstår.

Vel møtt!

Program

Velkommen og introduksjon

Margrethe Geelmuyden, Geelmuyden Kiese

Når miljøreguleringene kommer i hopetall, vil små og mellomstore bedrifter møte rapporteringskrav som de ikke er forberedt på. Hva kan gjøres?

Hvordan ser virkeligheten ut for norske SMB’er?

Hannah E. R. Johansson, SMB Norge

En kartlegging av norske SMB’er finner at ⅔ ikke er i gang med bærekraftsarbeidet til tross for at de ønsker å komme i gang med en bærekraftig omstilling. 41 % av norske SMB’er sier miljøsertifiseringer er for dyrt, det mangler insentiver fra myndighetene og støtteordningene for omstilling i norsk næringsliv er ikke tilpasset SMB’ene. På toppen av det hele kommer det nå en bøtteballett av nye miljøreguleringer. Hvilke konsekvenser har dette for norske SMB’er?

Hvordan ser de nye kravene ut?

Nora Backer Malm, EY

Miljøreguleringene treffer store bedrifter og finansaktører, men de kan ikke rapportere uten miljødata fra underleverandørene sine. Dette er kravene som kommer fra investorer, banker og innkjøpere. Kort oppsummert: Skal du ha tilgang til den billigste kapitalen, må du ha miljødata.

En stor aktør som vil stille krav til underleverandørene sine

Bernhard Stormyr, Yara

Yara sin bærekraftsrapport ble kåret til Norges beste i fjor. Hvilket krav stiller de til underleverandørene sine for å sikre bærekraft i verdikjedene sine? Og hvilke krav vurderer de å stille i morgen?

Hvordan kan Stortinget hjelpe små og mellomstore bedrifter med bærekraftsrapportering?

Alfred Bjørlo, Venstre, Sogn og Fjordane

Bjørlo er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane og sitter i Næringskomiteen. Han har bred politisk erfaring og har jobbet som politisk rådgiver i flere departement. Han har et bankende hjerte for norsk næringsliv og jobbet med å få fart på næringsutviklingen på kysten som leder i Måløy Vekst fra 2007 til 2011. Inntil han ble valgt inn på Stortinget var han ordfører i Eid kommune. Bjørlo har også sittet på Fylkestinget for Sogn og Fjordane / Vestland.

En løsning for SMB’ene

Christine Lundberg Larsen, Nordic Sustainability Reporting Standard

Det finnes over 300 standarder for bærekraftsrapportering, men ingen for SMB’ene. Før nå. Regnskap Norge har i samråd med søsterorganisasjonene i Sverige, Finland og Danmark utviklet verdens første standard for bærekraftsrapportering for SMB’er: Nordic Sustainability Reporting Standard. Målet med standarden er å hjelpe SMB’ene i gang med innsamling av relevant miljødata som det nå vil bli stilt krav til fra store bedrifter og finansaktører. 

Kan man bruke miljødataen til noe nyttig utover rapportering?

Marthe Sofie L. Eide og Kaja Koppang, Geelmuyden Kiese

Bærekraftsrapportering er et viktig første steg for å komme i gang med en bærekraftig omstilling i en virksomhet. Men veldig mange bærekraftsrapporter blir liggende i skuffen. Det er sløsing av ressurser. Miljødata som er innsamlet som en del av en bærekraftsrapport kan nemlig også brukes som grunnlaget for et kommunikasjonsløp og inn i næringspolitisk arbeid. Vi gir dere en smakebit på hvordan det kan se ut.

Q&A