Stockholm | Tjänster

Samhälls- och myndighetsrelationer

 

Geelmuyden Kiese menar att bättre information bidrar till bättre beslut som skapar ett bättre samhälle. Öppenhet, ärlighet och positiv delaktighet är hörnstenarna när vi hjälper våra kunder att nå ut med sina budskap.

I en bruset av röster är det svårt att höras av rätt person vid rätt tidpunkt. Offentliga förvaltningar och myndigheter har komplexa juridiska processer och strukturer för att fatta beslut. Kännedom och insikt i hur processerna fungerar är därför avgörande för att nå fram med sitt budskap. Med bred kompetens och erfarenhet inom det politiska klimatet hjälper vi våra kunder i processen för att aktivt delta i samhällsfrågor. Vi identifierar kundens förändringsmål, genomför grundliga analyser, utarbetar en kommunikationsstrategi och ser till så att det operativa arbetet är i linje med kundens mål.