Se alla tjänster

Tjänster

Insikt och analys

I en alltmer komplex värld behöver företag mer och bättre information för att kunna fatta långsiktiga beslut som är korrekta. Vi anser att bättre information leder till bättre beslut och ett bättre samhälle. Därför är insiktsarbetet grunden för allt vi gör.

Vi har en bred sammansättning av expertis inom allt från data- och statistiska experter till erfarna journalister, redaktörer och politiker. Vi gör både kvantitativa och kvalitativa analyser, och som regel både och. Vi hjälper våra kunder att förstå den information de redan har och att inhämta den information de behöver.

Vi levererar bland annat:

  • Frågeformulär och marknadsundersökningar
  • Statiska analyser
  • Fokusgrupper och kvalitativa intervjuer
  • Politiska analyser och intressentanalyser
  • Kartläggning och analys av kundresor
  • Övervakning och analys av traditionella och sociala medier
  • Riskbedömningar
  • Målgruppsanalys och digitala personlighetsanalyser
  • Journalistiska undersökningar

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom insikt och analys?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med insikt och analys? Vi erbjuder samma grundliga analyser som du tidigare var tvungen att gå till analysbyråerna för att få. Samtidigt har vi förståelsen som krävs för att hjälpa ditt företag baserat på insikter.

Kontakta oss för en icke-bindande offert eller ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig.

  • contact