”Artificiell intelligens är inte science fiction”

Simon Wallin Senior Rådgivare & Head of Tech practice

Vår vardag och arbete formas redan nu till stor del av AI och maskininlärning. Simon Wallin påpekade att dessa finns i många tjänster vi använder dagligen som Googles tjänster, Instagram och Snapchat. Ather Gattami beskrev hur reklamkampanjer redan idag realtidsoptimeras genom smarta kameror som läser av hur budskapet mottas och anpassar innehållet till det som flest föredrar – det som inte lyckas sållas bort. Även om sådan kommunikation väcker frågor kring integritet, menade panelen att de företag som inte lär sig att använda data och AI nu, riskerar att halka efter. Ytterst finns en överhängande risk för total maktkoncentration till några få storbolag, och då har vi ett demokratiproblem.

Kommunikationsarbete baserat på data
Det är tydligt att AI och nya tjänster kommer påverka hur vi kommunicerar framöver och vad vi jobbar med. Simon Wallin menade att AI bör användas som ett komplement i vårt arbete redan nu för att effektivisera och optimera kommunikationen – så att den träffar rätt. Flera tjänster och verktyg finns redan tillgängliga.  Ather Gattami menade att det är dags att lämna magkänslan och mer basera insikter på data, oavsett om vi pratar business intelligens eller kreativa kampanjer.

Våra arbetsuppgifter kommer också att förändras i takt med att nya teknologier blir tillgängliga. Bodil Sidén menade att automatisering av många arbetsuppgifter lämnar mer tid att arbeta med kvalificerade delar som strategi och det personliga mötet med journalister och andra intressenter. En av utmaningarna som kommunikatörer måste förhålla sig till blir rimligen också mer kräsna kunder, som vant sig vid att tjänster skräddarsys efter deras behov. Och att skylla på roboten om något går fel kommer knappast vara ett alternativ. Människan kommer förbli det juridiska objektet och måste ta ansvar för de beslut som fattas av AI och maskiner. Bodil Sidén underströk att vi aldrig får förlora den mänskliga kärnan i kommunikation, även när allt mer digitaliserats.

Hur går det då att redan nu förbereda sig för de kommande förändringarna? Det bästa sättet att anpassa kommunikationsarbetet till det nya digitaliserade klimatet är enligt Ather Gattami att ta in minst en person som är kunnig inom AI i företaget eller organisationen. Han anser att Sverige trots sin goda infrastruktur och investeringar i forskning på många sätt ligger efter andra länder.

– Om vi i Sverige vågar satsa mer, och sticka ut huvudet lite, finns det goda förutsättningar att komma långt i arbetet och även hamna i framkant, sa Gattami.

Alla i panelen delade samma optimism om de möjligheter som AI kommer medföra. En sak är säker – vi befinner oss i en tid av förändring.

Vill du diskutera hur AI kan utveckla din verksamhet? Kontakta oss på: sverige@gknordic.com.