Tilbage

Interact/EU

Brugercentrisk digital strategi for Interact/EU

Gennem kvalitative og kvantitative metoder udviklede vi en ny samlet indsigtsdrevet digital- og social medie strategi for EUs Interreg Programmers fælles fremtidige digitale tilstedeværelse

UDFORDRINGEN

Interreg består af +100 forskellige interregionale fundingprogrammer. Alle programmer kommunikerede i deres egen interregional kontekst, og der var et behov for at etablere en samlet, moderne og fremtidssikret paneuropæisk digital kommunikationsplatform.

Med et omfattende stakeholder-landskab var det essentielt, at strategien blev skabt på baggrund af en inkluderende og omfattende brugercentrisk proces.

STRATEGI OG EKSEKVERING

I enhver digital kommunikationsstrategi er der tre nøgleelementer til stede: menneskerne, virksomheden og teknologien. Det er essentiel ikke at lade det digitale og teknologien komme i vejen for det, der betyder mest: menneskene. Over en periode på 3 mdr. gennemførte vi et indsigtsdrevet strategiforløb, hvor vi gennem kvalitative og kvantitative metoder engagerede mange af de +100 lokale Interreg-programmer, Parlamentets medlemmer, ansøgere og embedsmænd på tværs af 36 medlemslande.

På baggrund af disse indsigter skabte vi en konkret digital strategi, et 3-årigt roadmap, principper for indhold, personas og user journeys samt governancemodeller, UX, design, en klikbar prototype og en fuldt funktionel og teknisk kravspecifikation til Interregs fremtidige digital tilstedeværelse.

Indsigtsarbejdet samt strategien svarer på de essentielle spørgsmål: Hvem er vores brugere, hvad er deres behov gennem deres brugerrejse, hvilken funktionalitet og indhold skal vi tilbyde, hvad skal principperne være for indholdet, hvilke indholdsformater fungerer bedst til hvad, hvilke teknologier skal vi anvende, hvad er de funktionelle og tekniske krav, der bør stilles for at sikre en fremtidssikret løsning og endeligt, hvordan samarbejder vi bedst på tværs af forretningsenheder for i fællesskab at få skabt en moderne og virksom digital tilstedeværelse.

RESULTATER

At arbejde inkluderende og brugercentrisk skaber interesse, engagement samt tilslutning. At lade brugere og stakeholdere komme til orde i processen resulterede i en ”out side in” strategi og ultimativt i en forslået løsning, der er synkroniseret med reelle behov fra både slutbrugerne, stakeholdere samt forretningen.

Det sikrer en mere kvalificeret løsning samt mindre push back og bedre tilslutning til en ny retning. Det udviklede materiale danner derudover detaljeret udgangspunkt for en fremtidig RFP for den tekniske udvikling af platformen.

Ydelser

  • Digital
  • Strategi

FASE 1: INDSIGTER

I første fase af projektet indsamlede vi både kvalitative og kvantitative indsigter fra såvel stakeholders som målgrupperne på tværs af 36 medlemslande.
Her anvendte vi forskellige indsigtsmetoder: 1-1 Interviews, fokusgrupper, video baseret "selv interviews" samt surveys

FASE 2: ANALYSE OG STRATEGIUDVIKLING

På baggrund af de indsamlede indsigter skabte vi personas, brugerrejser, en konkret digital strategi, et 3-årigt roadmap samt principper for indhold-, governance- og samarbejdsmodeller

FASE 3: PROTOTYPE OG BRUGERTEST

Udvikling af klikbar prototype til brug for stakeholder alignment og brugertest

FASE 4: TEKNOLOGIVALG & TEKNISK SPECIFIKATION

Valg af teknologi samt udvikling af fuld funktionel og teknisk kravspecifikation til Interregs fremtidige digitale tilstedeværelse


Kontakt os

Vil du høre mere om vores arbejde med anvende digital løsninger til at gøre en forskel for såvel brugere som brands ?

Vi hjælper hverdag virksomheder og organisationer over hele Skandinavien med at skabe innovative digitale løsninger og med at udkomme digitalt på den bedste mulige måde.

Tag fat i os for en uforpligtende snak eller tilbud, og få vores bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.