Tilbage

INNO-CCUS

State of CCUS – Publikation

I samarbejde med INNO-CCUS har GK udarbejdet en publikation, der dækker 100 af de mest betydningsfulde danske CCUS-projekter. Publikationen viser Danmarks engagement i at styrke forskning og innovation i industrien og er et tydeligt bevis på den opfindsomhed, nysgerrighed, dedikation og ekspertise, der kendetegner den danske udvikling af en teknologi med ekstraordinært potentiale.

UDFORDRING

De globale temperaturer stiger, og verdens befolkninger mærker mere end nogensinde konsekvenserne af klimaforandringerne. Handling er påkrævet. Vi må benytte os af alle tilgængelige redskaber i kampen for klimaet - inden det er for sent.

CCUS er et af de redskaber, vi kan anvende, og for at opfylde målene i Paris-aftalen er det nødvendigt, at CCUS spiller en afgørende rolle. Dette er en kendsgerning, som FN's Klimapanel gentagne gange har understreget. Vi vil simpelthen ikke kunne holde de globale temperaturændringer nede uden det. Men for at realisere potentialet skal CCS accepteres og forstås af beslutningstagere og befolkninger verden over.

STRATEGI OG EKSEKVERING

Målet med "State of CCUS"-kataloget og kommunikationen var at præsentere status og fremskridt inden for det danske CCUS-område samt for første gang at udarbejde en lettilgængelig oversigt over industrien.

For at opnå dette var klarhed, forståelse og indvirkning centrale elementer i udarbejdelsesprocessen. Disse aspekter var afgørende at redegøre for, da kataloget skulle læses og forstås af en målgruppe med et bredt forståelsesniveau. CCUS har et imponerende antal interessenter, lige fra politikere til forskere, og GK stræbte derfor efter, at kommunikationen skulle imødekomme alle disse interesser.

Kataloget kortlægger målsætningen, tilgangen og det forventede output for hver af de 100 projekter, der blev udarbejdet gennem dialog med mere end 250 partnere, herunder institutter, universiteter, start-ups og store internationale virksomheder.

Strategien for indsamling af data var baseret på omfattende håndtering af interessenter og talrige interviews med forskere og partnere bag CCUS-projekterne.

RESULTATER

Den 27. november 2023 afholdt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i samarbejde med Europa-Kommissionen og INNO-CCUS den tredje udgave af EU CCUS Forum i Aalborg. I forbindelse med topmødet blev kataloget præsenteret og distribueret til interessenter fra hele Europa.

Publikationen indeholder et forord fra Danmarks uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund, der blåstemplede publikationen og dens relevans. Forordet bekræftede ligeledes Danmarks politiske forpligtelse og ambitioner inden for CCUS. Mere end 150 interessenter fra hele Europa modtog kataloget i løbet af de to dage på EU CCUS Forum, og arbejdet har været offentligt tilgængeligt siden da.

Publikationen kan læses på inno-ccus.dk.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med indsigt og analyse?

Vi tilbyder de samme grundige analyser, som du tidligere skulle til analysebureauerne for at få.
Samtidig har vi forståelsen for at hjælpe din virksomhed baseret på indsigten.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud eller en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.