København | Ydelse

Moderne forbrugere afkoder og fravælger hurtigt og med stor sikkerhed kommercielle budskaber uden relevans eller værdi. Til gengæld er de åbne og tager gerne mod indhold, der er fascinerende, underholdende og relevant – også fra kommercielle afsendere. Hvis indholdet rammer rigtigt, giver forbrugerne gerne og generøst af deres tid.

Den gode oplevelse, som de dermed får af og med afsenderen, er den primære forklaring på, at content marketing i disse år bliver stadig mere udbredt som supplement til eller erstatning for mere traditionel markedsføring.

Geelmuyden Kiese leverer alle ydelser indenfor content marketing på tværs af alle kanaler og til alle målgrupper. Vi gør det på et exceptionelt stærkt metodisk fundament, med mange års erfaring og med dyb teoretisk og praktisk indsigt.

 

Vi leverer blandt andet:

  • Content marketing strategi
  • Kanalstrategier
  • Redaktionelle koncepter
  • Redaktionelt design
  • Indholdsproduktion
  • Analyse