København | Ydelse

Public Affairs

 

Geelmuyden Kiese mener, at bedre information giver bedre beslutninger, som skaber et bedre samfund. Vi hjælper med lobbying og Public Affairs med et afsæt i åbenhed, ærlighed og engagement i det omkringliggende samfund. Det er de centrale elementer, når vi bistår vores kunder med interessevaretagelse og kommunikerer deres budskaber til omverdenen.

I et kor af stemmer er det vanskeligt at blive hørt af de rigtige mennesker, på det rigtige tidspunkt. De offentlige myndigheder og politiske systemer har komplekse beslutningsstrukturer og juridiske processer. Derfor er viden om og indsigt i, hvordan disse processer fungerer, afgørende, hvis man skal lykkes med at kommunikere sit budskab.

Med bred politisk erfaring og ekspertise hjælper vi vores kunder, så de bidrager til samfundsudviklingen. Vi identificerer kundens position og forandringsmål for lobbyarbejdet, gennemfører analyser, laver medieovervågning, udarbejder kommunikationsstrategier, udformer pressemeddelelser og hjælper med udførelsen af tiltag i overensstemmelse med kundens målsætning, for maksimal påvirkning af myndigheder.