Alle caser

Arbeidstilsynet

Ikke forvent for mye av en vaffel

Arbeidstilsynet ønsket seg en serie filmer som skulle brukes for å forklare hva arbeidsmiljø egentlig handler om – arbeidet. De fleste forveksler nemlig arbeidsmiljø med sosiale tiltak som bedriftsutflukter, yoga i arbeidstiden eller fredagsvafler i kantina. Og det var egentlig bestillingen: «Det handler ikke om vafler, det handler om arbeidet». Så vi ga dem vafler...

UTFORDRING

Bakgrunnen for denne oppgaven og kursene de holder, var en rapport om at de fleste, både arbeidsgivere og arbeidstakere, ikke er klar over hva arbeidsmiljø faktisk er – og definitivt ikke hva som skal til for å skape gode, sunne og produktive arbeidsmiljøer. Sosiale tiltak kan selvsagt være bra, men arbeidsmiljø handler om selve arbeidet og hvordan man legger til rette for at folk kan utføre arbeidsoppgavene sine på best mulig måte.

STRATEGI OG EKSEKVERING

Da vi bestemte oss for å gi kunden vafler, selv om de presiserte at det slett ikke var dette arbeidsmiljø handler om, var det selvfølgelig en god grunn til det. For når rapporten sa så tydelig at folk forvekslet slike ting med et godt arbeidsmiljø, bestemte vi oss for å bruke denne misoppfatningen til vår fordel.

Vi bestemte oss for å lage en serie på tre filmer basert på tre av de vanligste misoppfatningene på godt arbeidsmiljø: Fredagsvafler, firmatur og bedriftsyoga. Her skulle vi følge en arbeidsplass med en sjef som, med de beste intensjoner, prøver å fikse et kaotisk, ikke-funksjonelt arbeidsmiljø med ting som åpenbart ikke løser de faktiske problemene. Gjennom dette ville vi skape både engasjement og anerkjennelse blant publikum, og gi oss sjansen til å kommunisere til dem hva arbeidsmiljø faktisk handler om.

RESULTATER

Filmene skulle først og fremst brukes som innhold i kurs. Og så snart kunden tok det i bruk, våren 2022, rapporterte de tilbake og fortalte om gode tilbakemeldinger og hvordan det forbedret kursene. Derfor bestemte de seg raskt for også å bruke filmene på sosiale medier for å trekke folk inn på kursene. Dette skapte en økt interesse for kursene, og det viste seg også at disse deltakerne allerede før kursene hadde bedre forståelse for hva arbeidsmiljø dreier seg om.

Nå har man også sett at filmene alene gjør en jobb i å lære folk om hva arbeidsmiljø handler om, og man har dermed begynt å bruke dem som en «opplæringskampanje» i seg selv. Filmene i sosiale medier segmenteres mot både arbeidsgivere og arbeidstakere, og leder dem inn på arbeidsmiljøportalen.no, der de kan lære mer om hvordan de kan jobbe med dette innenfor sine bransjer og få konkrete tips og handlingspunkter for å hjelpe dem i gang.

Tjenester

  • Reklame og kampanjer

Kontakt oss

Vil du vite mer om reklamearbeidet vårt?

I mer enn 30 år har vi laget kampanjer som endrer holdninger og atferd. Selv om alle utfordringene er unike, har vi sikkert gjort noen erfaringer underveis som også vil være relevante for deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller tilbud, og få forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.