Alle caser

Nimoklinikken

Kvinner bare syter

Kvinnehelse er ikke bare et underkommunisert tema, det er et stort kunnskapshull i norsk helsevesen. Kvinnehelse blir knapt forsket på, så og si all medisinsk forskning bruker mannen som norm, og tematikken har generelt lav status innen medisin.

I praksis betyr det at mange kvinner med smerter eller sykdom opplever å bli en kasteball i systemet. De går ofte fra lege til lege, uten at noen finner ut hva som feiler dem. Når man ikke føler seg sett er det fort gjort å tenke at man syter, og at man bare er nødt til å ta seg sammen.

Nimoklinikken – en helseklinikk spesialisert på kvinnehelse, har et genuint ønske om å hjelpe disse kvinnene. For selv om helsemyndighetene overser kvinnehelse, så finnes det aktører som ser kvinner og som kan kvinnehelse.

Kampanjen bestod blant annet av print-annonser som ble rykket inn i Tara, KK og Dagbladet Magasinet – magasiner man typisk finner på venteværelser hos leger rundt om i landet. Ikke bare har disse magasinene lang levetid, de leses også av kjernemålgruppen vår – nemlig kvinner som har gått rundt over lengre tid med smerter eller sykdom, uten å ha fått riktig hjelp.

I løpet av kampanjeperioden økte antall henvendelser til Nimoklinikken med over 100 %.

Tjenester

  • Kommunikasjonsstrategi
  • Reklame og kampanjer

Kontakt oss

Vil du vite mer om reklamearbeidet vårt?

I mer enn 30 år har vi laget kampanjer som endrer holdninger og atferd. Selv om alle utfordringene er unike, har vi sikkert gjort noen erfaringer underveis som også vil være relevante for deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller tilbud, og få forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.