Alle caser

Arbeidstilsynet

JÆVLA FITESJÆRRING

Mange lærere opplever utfordringer knyttet til høye emosjonelle krav, alenearbeid, og til og med vold og trusler. Faktisk har så mange som hver fjerde lærer i grunnskolen blitt truet eller utsatt for vold. I denne kampanjen settes søkelyset på̊ nettopp lærernes arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøutfordringer er ikke noe hver enkelt lærer verken kan eller skal håndtere alene. Det er skoleledelsens ansvar å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Heldigvis finnes det hjelp. På arbeidsmiljøportalen.no finner man råd og verktøy for en rekke sektorer, heriblant undervisning. Og det er hit kampanjen skulle lose rektorer og skoleledere

I det som lett kunne blitt en klagekampanje, tross alt bør ingen utsettes for vold og trusler på jobb, møter man i stedet en lærer som takler dette med selvtillit og fokuserer på det hun virkelig brenner for: Å undervise.

I tillegg til hovedfilmen, produsert av Oslo Assembly med Martin Åkerhage på regi, er det også laget en serie støttefilmer der lærere, rektorer og skoleledere forteller om sine erfaringer fra arbeidshverdagen og arbeidet med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø.

Kampanjen har skapt svært gode resultater og engasjement hos målgruppen, med mer enn 5.3 millioner visninger og tusenvis av reaksjoner, delinger og kommentarer i sosiale medier. På både Facebook og LinkedIn er det hovedfilmen i sin fulle lengde (85 sekunder) som er sett mest og har skapt mest engasjement. Kampanjen har også drevet rundt 39.000 lærere, skoleledere og andre sentrale målgrupperepresentanter inn på arbeidsmiljøportalen.no.

"Foreldremøtet" kampanjens hovedfilm


"Opplevelser fra skolehverdagen" Der hovedfilmen skaper engasjement brukes disse filmene til å bygge kunnskap og forståelse for utfordringene.

Opplevelser fra skolehverdagen - Karoline

Opplevelser fra skolehverdagen - Morten

Opplevelser fra skolehverdagen - Elisabeth

Opplevelser fra skolehverdagen - Jorunn

Opplevelser fra skolehverdagen - Ingelinn


Eksempler på trafikkdrivende display-annonser

  • +5MVisninger
  • +500K Visninger Native annonser & artikler
  • + 2,7KSosialt engasjement
  • + 39 KBesøk på landingside