Alle caser

Arbeidstilsynet

Know Your Rights

Hver dag går tusenvis av utenlandske arbeidere på jobb i Norge. Mange kjenner ikke til hvilke rettigheter og hvilken lønn de har krav på i Norge. Derfor laget vi kampanjen «Know Your Rights».

Utfordring

Hver dag går tusenvis av utenlandske arbeidere på jobb i Norge. De jobber på hoteller, byggeplasser, i fiskeindustrien eller på verft. Mange kjenner ikke til hvilke rettigheter og hvilken lønn de har krav på i Norge. Derfor laget vi kampanjen «Know Your Rights» - en kampanje som skulle skape endring.

Strategi og eksekvering

I tett samarbeid med arbeidstilsynene i Norge, Romania, Bulgaria, Litauen og Estland utviklet vi en kommunikasjonsstrategi og kampanje for å informere arbeidere fra disse landene om lønn og rettigheter på jobb i Norge. Noen har faktisk krav på dobbelt så høy lønn!

Innsikten viste at arbeiderne hadde lav kunnskap om rettigheter i Norge, lav tillit til myndigheter og dårlige språkkunnskaper. Informasjonen ble derfor oversatt til 7 språk og fokuserte med et enkelt budskap på det arbeiderne var mest opptatt av: Hvilken lønn har du rett på?

Kampanjen inneholder en hovedfilm og flere taktiske uttak. I tillegg er det produsert plakater, brosjyrer og postkort.

Resultater

Effekten av kampanjen ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning. Rapporten viste at kampanjen ikke bare virket opplysende, men også har ført til endring i holdning og har ført til aktiv handling. Rundt 220 000 i målgruppen så kampanjen. Hver tredje arbeidstaker som så kampanjen sjekket forholdene på egen arbeidsplass og fant brudd på arbeidsrettigheter. 2 av 3 av de ville ta opp forholdene med egen arbeidsgiver.

Kampanjen inneholder en hovedfilm og flere taktiske uttak. I tillegg er det produsert plakater, brosjyrer og postkort.

Fakta:
86 % av målgruppen (145 000) så kampanjen via Facebook
30 % av de som så kampanjen oppdaget brudd på arbeidsrettigheter på egen arbeidsplass
2 av 3 av de som oppdaget brudd ville ta det opp med arbeidsgiver
41 000 i målgruppen gikk til Arbeidstilsynets hjemmeside for å lese mer

Kampanjen vant 2 gull i Content Marketing Awards (CMA) i 2020.

Tjenester

 • Digital
 • Innholdsmarkedsføring
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Reklame og kampanjer

Casepresentasjon. Scroll ned for å se kampanjens elementer

Se kampanjevideoen vi lagde for Arbeidstilsynet her.

 • 30 % av målgruppenoppdaget brudd på arbeidsrettigheter hos arbeidsgiver
 • 2 av 3ville ta opp brudd med arbeidsgiver

2 stk "Useful terms" plakater for to av de viktigste bransjene i kampanjen.

Bannerannonser på flere språk.

International Content Marketing Awards (CMA) 2020

 • Best B2B Campaign
  Gold winner

 • Best Video – Individual
  Gold winner

Kontakt oss

Vil du vite mer om reklamearbeidet vårt?

I mer enn 30 år har vi laget kampanjer som endrer holdninger og atferd. Selv om alle utfordringene er unike, har vi sikkert gjort noen erfaringer underveis som også vil være relevante for deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller tilbud, og få forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.