Nyhet

juni 6, 2021

Den nye inkvisisjonen

illustrasjon: Fredrik Edén

Etter lovendring av 1. januar 2020 er formålet med arbeidsmiljøloven å sikre en åpen ytringskultur. Men forskere mener å se en farlig utvikling når arbeidsgivere prøver å rydde opp i uenigheter med faktaundersøkelser som videre ofte eskaleres til dype personkonflikter.

Media mesker seg i fortellinger om konflikter på arbeidsplassen: En programleder med primadonnanykker, en debattglad professor eller en politimann som varsler. Antall arbeidskonflikter som havner i retten har økt med over 50% de siste årene.

– Det som før var en faglig uenighet eskalerer raskt til en personkonflikt. Innføringen av såkalte faktaundersøkelser eskalerer konflikter som godt kunne vært håndtert med vårt etablerte partssamarbeid på arbeidsplassen, mener forsker Bitten Nordrik ved Oslo Met. Hun mener ytringsfriheten i arbeidslivet er alvorlig truet. Sammen med kollega Tereza Østbø Kuldova har hun forsket på fenomenet og skrevet bok om temaet.

I boken «Faktaundersøkelser – et hybrid konfliktvåpen på norske arbeidsplasser» har de to forskerne intervjuet 31 arbeidstakere og studert 22 caser som alle har vært gjennom såkalte faktaundersøkelser. Forskningen er finansiert av LO.

Faktaundersøkelser er et forholdsvis nytt fenomen i norsk arbeidsliv. Det blir mest brukt i offentlig sektor som Universiteter og høyskoler. Hele 26 ganger de siste årene ifølge Khrono.

GK har sett de nye metodene på nært hold og har bistått mennesker som er blitt rammet av det nye regimet.  Som plutselig har fått en telefon fra en advokat som kaller inn til avhør.  

En skandaløs skinnprosess der rettsikkerheten forsvinner så snart du har satt deg i den dype avhørsstolen.  

En prosess uten muligheter for å klage og der ingen lover regulerer.

En prosess der du ikke aner hvem som blir avhørt eller hvordan prosessen er definert.

En prosess der faktaetterforskereen blir både politi, påtalemyndighet og dommer.

Det ender for mange med frykt, depresjoner og selvmordstanker. Og et ødelagte arbeidsmiljø. Halvparten av de spurte som ble utsatt for faktaundersøkelser svarte at de hadde vurdert å ta sitt eget liv.

«Lisa» var en av de GK har bistått det siste året. Hun opplevde det som en «Kafka-prosess»:

– Jeg ble helt knekt.  Jeg så hele livet mitt rakne; jobb, helse og økonomi. Alt stod på spill. Det sender deg ut i en nedadgående spiral hvor du ender med å få selvmordstanker, forteller «Lisa» som ikke tør stå frem med navn og bilde.

Les mer om hvordan vår kunde «Lisa» opplevde prosessen her.

Slik kan vi ikke ha det på norske arbeidsplasser!

I GK sier vi at bedre informasjon gir bedre avgjørelser som gir et bedre samfunn. Det forutsetter et godt klima og rom for debatt og uenighet.

Da kan ikke kritikk bli en trussel!

Geiro Harnes/ Partner Geelmuyden Kiese

Vi har også skrevet en rapport om faktaundersøkelser, her finner du den.