Nyhet

oktober 2, 2023

Finansiell kommunikasjon og en Arm som viser vei

I 2020 og 2021 ble det notert hhv. 53 og 67 selskaper på markedsplassene til Euronext i Oslo. Det var bjelleklang, brede smil og penger nok til alle. Så gikk det brått nedover. I 2022 ble det 16 nynoteringer og så langt i år stusselige 4. Vi vet alle sannsynligvis hvorfor.

Men nå er det kanskje en Arm som peker vei mot lysere tider. Det ble som kjent børsfest da den britiske databrikke-produsenten Arm ble børsnotert 14. september. Det var den første store IPOen av et tech-selskap i år, og på første handelsdag steg aksjen nesten 25 prosent. Det ble mange brede smil og store ord om lys i noteringstunnelen.

Vi skal ikke spå om og når vi får en ny noteringsbølge på Euronext i Oslo. Det vi derimot er ganske sikre på er at de to glade 20-årene ikke kommer tilbake med det første. Ikke minst vil det bli stilt mye høyere krav og forventninger til selskapenes kommunikasjon for de som er og vil på børs fremover. 

Nynoterte selskaper sin finansielle kommunikasjon

Da vi i Geelmuyden Kiese i fjor spurte investorer og analytikere om hvordan de opplevde kommunikasjonen til flertallet av de nynoterte selskapene, var tilbakemeldingen ganske entydig:

 • Selskapene ga for lite informasjon, og ofte kun den lovpålagte informasjonen
 • Språket var bransjesjargong og fagtungt. Men behersket ikke investorenes språk. 
 • Ofte var det vanskelig å forstå hvordan selskapene faktiske tjente, eller hadde planer om å tjene, penger
 • Scenarioanalysene var svulstige og med alt for lang tidslinje
 • Rapportene manglet struktur og ofte ble formatet endret fra ett kvartal til det neste
 • Ledelsen tok nærmest for gitt at finansmarkedet hadde god kjennskap til selskapet
 • Guidingen var urealistisk og iblant direkte uærlig

Kommunikasjonsråd for børsnoterte selskaper og selskaper som vil på børs

Dette har naturlig nok tæret på tilliten, og man vil fremover ikke komme unna med slapp, kronglete eller innadvendt kommunikasjon. Vi har noen klare kommunikasjonsråd både til selskaper som er på børs og de som drømmer om å komme dit:

 • Forklar forretningsmodellen – hvordan selskapet tjener penger
 • Gi alle de viktigste tallene en kontekst – hva som skjer og hvorfor
 • Visualiser informasjonen – gjør det lett å forstå hovedbudskapene til selskapet
 • Ha en intuitiv struktur som ikke endres fra kvartal til kvartal – øk tilgjengeligheten på informasjonen den enkelte investor og analytiker er på jakt etter
 • Vær transparent – vis åpenhet også om milepæler som ikke nås
 • Hold markedet varmt – ha regelmessig kommunikasjon i media og i egne digitale kanaler

Kontakt oss gjerne om du trenger hjelp med den finansielle kommunikasjonen. Vi har mange hoder og armer som kan vise vei.

Simen Johannessen og Mathias Fløtaker, seniorrådgivere i Geelmuyden Kiese.