Nyhet

september 26, 2023

Snart tid for statsbudsjett – er du forberedt?

I over ett år har regjeringen og de skarpskodde byråkratene i Finansdepartementet jobbet med statsbudsjettet. Gjennom valgkampen har det stadig kommet lekkasjer fra regjeringen med positiv valør. På fredag 6. oktober får vi omsider det hele og fulle bildet når finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Da er det viktig å kjenne sin besøkelsestid, enten om man ønsker endringer, eller om det er viktig å sikre at noe regjeringen har foreslått – og som vil påvirke din virksomhet eller organisasjon – står seg gjennom behandlingen i Stortinget.  

Fremleggelsen av statsbudsjettet markerer starten på den mest hektiske arbeidsperioden på Stortinget. Fra budsjettforslaget overleveres, til det er vedtatt i midten av desember, ligger det to og en halv måneds omfattende arbeid med blant annet behandling i fagkomiteene, høringer, produksjon av innstillinger og debatter i Stortinget. 

Mulighet for endring av statsbudsjettet i Stortinget 

Regjeringen har jobbet med sitt forslag til statsbudsjett i ett års tid før det legges frem. Selv om de store linjene er lagt, er det fortsatt mulig å få til endringer i statsbudsjettet. Dagens regjering er en mindretallsregjering, og er avhengig av å skaffe seg flertall i Stortinget. Ved de to foregående budsjettbehandlingene har Regjeringen forhandlet med og kommet til enighet med SV, og de kommer til å søke den veien også i høst.  

De siste årene har forhandlingene ført til flytting av små og store summer, som til sammen har hatt stor betydning for organisasjoner og bedrifter. Det er en kjennsgjerning at statsbudsjettet vil påvirke næringslivet, men i hvor stor grad og om det er positivt eller negativt for deg og din virksomhet/organisasjon, er noe du kan påvirke.  

For å få til endring i statsbudsjettet i Stortinget, kreves klokt og strukturert arbeid.  For eksempel er det viktig å delta på relevante komitehøringer, hvor fristene til påmelding allerede nærmer seg. Finanskomiteens høring er satt til 16. og 17. oktober, med frist for å melde seg på 9. oktober. Så her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.  

Tidslinje for statsbudsjettet 2024

Her finner du de viktige datoene og fristene for statsbudsjettet 2024.

Ikke glem verbalforslagene                

Statsbudsjettet handler ikke bare om tall og bevilgninger, men også såkalte verbalforslag, eller anmodningsvedtak. Ved budsjettbehandlingene i fjor ble regjeringen og SV enige om hele 45 verbalforslag som legger føringer på regjeringens arbeid på mange områder. Disse forslagene er ofte veldig konkrete og detaljerte.  

Her er noen eksempler på verbalforslagene etter budsjettbehandlingen i fjor: 

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en kommunal/statlig turistskatt senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. 
  • Stortinget ber regjeringen i løpet av 2023 varsle et forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien innen 2030, og utrede innretningen av forbudet. Samtidig varsles det at det utredes hva som kan være hensiktsmessige avgrensinger. 
  • Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg for å utrede matkastelov med mål om at loven skal tre i kraft i 2024. 
  • Stortinget ber regjeringen, i løpet av første halvår 2023, fremme forslag om å endre tannhelseloven slik at personer i alderen 23-26 får rett til behandling i den offentlige tannhelsetjenesten, samt forskriftsfeste retten til 50 prosent redusert betaling for disse årskullene. 

I tillegg til å jobbe for å få til endringer av innretningen i budsjettet, bør også muligheten for å få inn et verbalforslag som vil være viktig for dine rammebetingelser vurderes.  

Ikke overse opposisjonen 

Å arbeide med myndighetskontakt er et langsiktig og møysommelig arbeid. Det krever et våkent blikk for de kortsiktige mulighetene og truslene, og samtidig et langsiktig og tålmodig perspektiv. I løpet av november vil samtlige partier på Stortinget legge frem sine alternative budsjetter, og selv om det ikke vil gi uttelling på kort sikt, er det en fordel om et eller flere av opposisjonspartiene tar inn din sak. Det vil øke sannsynligheten for at de tar eierskap til saken og omsetter den til konkret politikk når de kommer i posisjon.  

Stortingets behandling av Statsbudsjettet gir gode muligheter for påvirkning både på kort lang sikt. Ikke la sjansen gå fra deg! Nøkkelen er å være godt forberedt og opptre effektivt og klokt. Med over 30 års erfaring fordelt på mange dyktige og kunnskapsrike rådgivere, har vi i Geelmuyden Kiese de beste forutsetninger til å bistå med analyser, budskap og rådgivning i hvordan du best går frem. Send oss en melding så tar vi en statsbudsjettprat.  

Gunnar Larsen, seniorrådgiver og leder myndighetskontakt

+47 98841531 eller gunnar.larsen@gknordic.com