Forskningskommunikasjon som virker

Hvor ofte ser man forskningsinstitusjoner som virkelig setter agenda? Det har forskningsinstituttet NORSAR klart.

I år feirer NORSAR 50 års-jubileum. Siden 1968 har deres hovedoppgave vært å overvåke at Prøvestansavtalen for atomvåpen overholdes. NORSARS spesialområde er seismologi og anvendt geofysikk. Det innebærer at de blant annet har mange eksperter på jordskjelv og jordskjelvrisiko.

I forbindelse med 50-årsjubileet har NORSAR og Geelmuyden Kiese jobbet med å sette jordskjelv og jordskjelvrisiko på dagsorden. Jubileumsfeiringen falt sammen med lanseringen av katastrofefilmen Skjelvet, der Oslo blir rammet av et meget stort og ødeleggende jordskjelv. NORSAR benyttet anledningen til å sette filmen inn i en større sammenheng. Norge er faktisk det landet nord for alpene som har flest jordskjelv. Hvert år inntreffer en rekke jordskjelv i Norge, de fleste er små, men vi har også eksempler på relativt store skjelv.

NORSAR har derfor lagt vekt på at relativt store jordskjelv kan komme, også i Norge. De har stilt spørsmål ved om vi er godt nok forberedt, og fått frem at det er behov for bedre jordskjelvkart i Norge. De har deltatt i debatter og intervjuer, skrevet kronikker og delt sin kompetanse i sosiale medier. Pressedekningen av Skjelvet har vært omfattende. NORSAR har brukt anledningen til å gi et nyansert og faktabasert bilde av jordskjelrisiko i Norge.

I tillegg laget NORSAR en utstilling som sto på Rådhusplassen i Oslo i ukene før og etter lanseringen av filmen. Utstillingen satt filmen i en forskningsfaglig sammenheng og ga publikum et realistisk inntrykk av jordskjelvaktiviteten i Oslo-området.  

Geelmuyden Kiese er meget stolt av samarbeidet med NORSAR. Vi liker forskere som deler kunnskap og tar samfunnsansvar. På den måten blir vi alle litt klokere.