Hans Geelmuyden i DN-debatt om maskulint mediemønster

Makten i samfunnet er skjev. Det speiles også i medienes formidling av samfunnet. Kvinner diskrimineres og får ikke på langt nær så mye oppmerksomhet som menn, sa Hans Geelmuyden i DN-debatt om kvinner i media og næringslivet.

Hun Spanderer og Dagens Næringsliv holdt torsdag 11. oktober frokostmøtet «Kvinne med sterke meninger søkes (NB. må tåle kjolehets og spørsmål om baking)». Et arrangement om modige menn, nervøse kvinner og late journalister. Kommentator Eva Grinde, administrerende direktør Julie Brodtkorb og GK-sjef Hans Geelmuyden diskuterte under kulturredaktør Sarah Sørheims debattledelse på Vika Kino i Oslo. 

Det er nemlig ikke så lenge siden DNs (mannlige) journalist stilte Toril Marie Øye som ny (kvinnelig) høyesterettsjustitiarius spørsmålet: 

«Ringte du foreldrene dine da du fikk jobben? Tror du det er dine maskuline egenskaper som gjør at du sitter her nå? Har du noensinne skrevet dikt? Tror du noen mener du har fått denne jobben fordi du er kvinne?»

Man må vise motstand når de som setter scenen, skaper dramaturgien, er helt lost. En maskulin dramaturgi sitter i redaktørenes ryggmark, mener Hans Geelmuyden. 

Hvilke grep kan tas for å endre regelverket, mediemønsteret, så kulturskiftet ikke tar så jævla lang tid?