UTSATT! Frokostmøte: Helt sykt!

Utsatt på ubestemt tid.

Gjør digitale løsninger oss friskere?

De siste årene har Norge hvert år brukt omtrent 10 milliarder kroner på IKT i helsevesenet. Hensikten er å effektivisere, gi leger og helsepersonell en enklere hverdag, og gi pasientene økt medvirkning. Likevel øker livsstilssykdommene, psykiske lidelser i befolkningen og de sosiale forskjellene. Så hvilken effekt har egentlig digitaliseringen i helsevesenet?

IKT-løsningene skal gi pasientene økt medvirkning i sin egen helsehverdag og raskere behandling, men digitaliseringen i helsesektoren trenger mer fart. Fungerer egentlig teknologien som skal bidra til å bedre den norske befolkningens helse? Hva må politikere, leverandører, leger og pasienter gjøre annerledes?

Vi tar debatten!

 

Tid: Torsdag 12. mars – Oppmøte kl 8

Sted: Sommerrogata 13-15, Oslo

Gratis arrangement

  

Agenda

0800-0830: Dørene åpner

Mingling, kaffe, frokost

0830-0930: Gjør digitale løsninger oss friskere?

Hvert år bruker vi milliarder på digitale løsninger for helsevesenet. Men blir vi friskere?

Intro med Nicolai Skarsgård, lege og daglig leder i Hjemmelegene

Debatt ledet av Maria Nakken

Deltagere:

  • Stine Camilla Bjerkestrand, kommunikasjonssjef e-helsedirektoratet
  • Nicolai Skarsgård, lege og daglig leder i Hjemmelegene
  • Umair Aslam, e-health lead MSD Norge
  • Camilla Strandskog, Stortingsrepresentant Høyre

0930- 1000: Spørsmål og mingling

 

 

PÅMELDING: