Nyhet

februar 28, 2023

Fullt hus på GK og Deloittes klimatoppmøte

– Jeg skulle ønske denne rapporten var kommet fra regjeringen, sa MDGs Lan Marie Berg om Geelmuyden Kiese og Deloittes rapport om ti hindringer for bærekraftig omstilling. 

Fire toppolitikere diskutere klimapolitikk da GK og Deloitte lanserte The UnSustainability Report på et frokostmøte i GKs lokaler tirsdag. Ola Elvestuen (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Mani Hussaini (Ap) og Lan Marie Berg (MDG) var enige om at vi må få opp farten i det grønne skiftet.  

The UnSustainability Report viser at det ofte er næringslivet som pusher for omstilling, og venter på at politikerne skal følge etter. Bedriftene ønsker seg blant annet støtte til raskere utbygging av fornybar kraft, karbonfangst og lagring, og infrastruktur for hydrogen og mer retterferdig fordeling av støtteordninger til små og mellomstore bedrifter. 

UnSustainability Report

Næringslivet går foran 

– Debatten har beveget seg. Næringslivet går foran, for de ser at markedet endrer seg. De ser at for å være konkurransedyktige i et endret Europa, så må de omstille seg, sa Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre.

Hun fikk støtte fra Ap-politiker Mani Hussaini: 

– Vi bør ha tett kontakt med bedriftene og interesseorganisasjonene som peker på de positive tingene som skjer og som vi bør omgjøre til politikk så fort som mulig sa Hussaini. 

UnSustainability Report Ola Elvestuen

Ola Elvestuen fra Venstre mente det viktigste klimaarbeidet skjer i EU. 

– Vi har ikke et klimamål for 2030, vi har en klimaforpliktelse for 2030. Vi er forpliktet like mye som alle andre land i EU. Det viktigste vi kan gjøre nå er å følge tiltakene og lovene som skjer i EU og vedta dem samtidig her i Norge, sa han. 

Mani Hussaini sa at han istedenfor ti hindringene så på det som ti muligheter: 

– Det er en bra start på dagen med ti muligheter og ønsker for mer grønn politikk. 

Dette er de 10 hindringene for bærekraftig omstilling: 

  1. Moms på gjenbruk, utleie og reparasjon 
  1. For dårlig infrastruktur for plastgjenvinning 
  1. Utbygging av ny kraft tar for lang tid 
  1. Manglende infrastruktur for hydrogen 
  1. Manglende informasjon og støtte til små og mellomstore bedrifter 
  1. Vi mangler en lov mot matsvinn 
  1. Manglende plan for energieffektivisering av bygg 
  1. Dårlig kollektivtilbud i hele landet 
  1. Panteordning for elektronikk 
  1. Manglende støtte til karbonfangst og lagring 

Les The UnSustainability Report her.