Nyhet

februar 27, 2023

Vi må få fart på det grønne skiftet

Geelmuyden Kiese og Deloitte peker på 10 hindringer vi bør overkomme for å kutte 17 millioner tonn CO2 fram mot 2030. 

The UnSustainabilityReport lister opp ti utfordringer til bærekraftig omstilling. GK har hatt samtaler med ledere i skandinavisk nærings- og organisasjonsliv. Disse har pekt på hindringer til omstilling i sine bransjer.  GK har plukket ut 10 hindringer fra hvert skandinavisk land, mens Deloitte har beregnet klimaeffekten av å overkomme fire av hindringene.

– Klimadebatten har mange svulstige vendinger om bærekraft. Samtidig går tiden fra oss uten at vi når målene våre. Rapporten er et beskjedent forsøk på å holde samtalen på jorda og tilføre konkret kunnskap om håndfaste hindringer som står i veien for endring, sier Margrethe Geelmuyden, partner i Geelmuyden Kiese.

Margrethe Geelmuyden
Margrethe Geelmuyden, partner i GK.

Næringslivet mangler politikk

Rapporten viser at næringslivet pusher på for omstilling, men venter på kraftfull politikk fra myndighetene. De ti norske hindringene spenner fra dårlig politikk til manglende offentlige planer og insentiver til omstilling. 

Rapporten peker blant annet på utfordringer som gjør at vi kaster for mye. Verdifulle ressurser som mat, plast, tekstiler og brukt elektronikk går i for ofte søpla i stedet for å bli gjenbrukt eller gjenvunnet. Klimagevinsten ved gjenbruk og gjenvinning er stor. 

Kvantifiserer klimaeffekter

GK har fått hjelp fra Deloitte til å regne ut hvor mye CO2 vi kan kutte ved å overkomme de ti hindringene. Totalt er potensialet å kutte 17 millioner tonn CO2 fram mot 2030.

– For å finne løsninger, må vi være klar over hindringene vi står overfor. UnSustainability Report bidrar med faktabasert kunnskap til den offentlige debatten, et samfunnsoppdrag vi tar på alvor. Det er med fakta på bordet vi virkelig kan få fart på det grønne skiftet, sier leder for klima-og bærekraftstjenester i Deloitte Norge, Anders Magnus Løken 

Anders Magnus Løken
Anders Magnus Løken, leder for klima-og bærekraftstjenester i Deloitte Norge.

Deloitte bruker sin kompetanse til å verdsette og kvantifisere klimaeffekter av politiske endringer. De jobber i grensesnittet mellom næringsliv og regulatorisk utvikling. Sammen med kunder fortolker og navigerer de i regelverk, for å få til lønnsom bærekraftig utvikling.

– Det har vært et spennende samarbeid, hvor vi har utfylt hverandre med ulik kunnskap, sier Geelmuyden. 

Oppfordrer politikere

Hun understreker at de ti hindringene ikke er de eneste eller nødvendigvis de viktigste. Poenget er å vise tiltak som har målbar effekt og som ikke fremstår uoverkommelige. 

– Vi håper rapporten er en oppfordring til handlekraftige politikere. Jeg ser også for meg at den kan brukes i skolen til elever som ønsker å forstå sammenhengen mellom poltikk, næringsliv og klima. Skal vi nå klimamålene våre trenger vi handlekraftige politikere og engasjerte ungdommer, sier Geelmuyden.

Rapporten lanseres i et frokostmøte 28. februar.