Hotline statsbudsjett

15. mai er lille julaften for alle som er opptatt av penger og politikk. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem, og rikets økonomi skal justeres. Geelmuyden Kieses ekspertgruppe kan kontaktes gratis på telefon 45976760. Vi sitter klare med analyse av revidert nasjonalbudsjett.

Revidert nasjonalbudsjett er ikke et statsbudsjett, men en revisjon av budsjettet for 2018. Det betyr at endringene i sum ikke er store, men det kan bety mye på enkelte områder. Gjennom revidert nasjonalbudsjett vil vi også få nye hovedtall på norsk økonomi. Allerede nå vet vi at pilene peker riktig vei, både for AS Norge og for Erna Solberg.

Gratis hotline: 

+47 459 76 760

Det er en statsminister i medvind som legger frem revidert budsjett. Erna Solberg har tangert Kåre Willochs 1668 dager som statsminister, og er Høyres lengst sittende statsminister noensinne. På meningsmålingene trues hun av ingen, og økonomien går godt igjen etter oljenedturen.

Trump, Iran, Saudi-Arabia og Israel byr på urolige tider i internasjonal politikk, men av samme grunn er det gode tider i norsk økonomi. I skrivende stund ligger prisen på nordsjøolje på 76 dollar fatet. Hovedindeksen på Oslo børs er rekordhøy, mens ledigheten er lav. Det koker så mye på norske verft at Nærings- og fiskeridepartementet må øke byggelånsgarantiene til Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) fra 5 til 7 milliarder. Eller som Arbeiderpartiet ville sagt det: Norge vil jobbe.

Det betyr at RNB og statsbudsjettet for 2019 vil handle mindre om krise og mer om hvordan vi skal høste frukter av veksten. Det er allerede lekket at regjeringen vil foreslå nye studentboliger, økt ramme for GIEK og en halv milliard til realfag i grunnskolen når de legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 15. mai.

Det er gode grep for å styrke Norges konkurranseevne. De siste 10 årene er Norges handelsoverskudd med utlandet halvert. Det er alvorlig, og det blir Erna Solbergs oppdrag å få fortgang i omstillingen av økonomien, styrke vår konkurranseevne med Asia og øke handelen med utlandet. Men de som forventer enorme endringer i RNB, må nok smøre seg med tålmodighet frem til statsbudsjettet for 2019.

Sukkeravgiften er et eksempel. Avgiften som ingen andre enn KrF vil ha, men som nettopp vil bli værende «on the books» så lenge KrF vil. Sukkeravgiften er avgiftspolitikk på det dårligste, men slik Bryggeri- og drikkevareforeningen har monsterkommunisert og terget opp KrF, så er det ikke så rart at man ikke har kommet nærmere en løsning. Erna Solberg tar ikke sukkeravgiften ut av budsjettet, men ber KrFs stortingsgruppe om å løse problemet de selv har skapt. Og det viser litt av dynamikken i den politiske situasjonen.

Regjeringens vei til flertall er brolagt med pengebruk og symbolpolitikk for å temme KrF. I forrige periode kunne Høyre og Frp danne flertall med Venstre alene. I denne perioden må regjeringspartiene ha hjelp fra KrF for å få flertall. Det gir unødvendig mye makt til et KrF som ikke helt vet hva de skal bruke sin nyvunne rolle til. Det koster penger.

På «lille julaften» skal penger deles ut, men det er i statsbudsjettet for 2019 at rammebetingelsene settes og kursen justeres. I budsjettprosesser teller smarte ideer like mye som gode argumenter. Lurer du på hva du skal gjøre for å flytte penger og makt, så kan du ringe GKs ekspertgruppe for gratis råd.