Nyhet

mars 14, 2023

GK lanserer ny satsning på helse og medtech

GK HealthHub skal jobbe tett med representanter fra legemiddel, medtech og start-ups for å skape innovative kommunikasjonsløsninger.

Styrker satsingen på helse og medtech med GK HealthHub

– Vi opplever en sterk økning i nye prosjekter og kunder innen legemiddel, medisinsk teknologi og start-ups. Med GK HealthHub tydeliggjør vi et viktig satsingsområde for oss, sier partner Geir Ove Harnes som leder teamet.

GK HealthHub er et team med svært bred erfaring fra helsevesen, media, politikk og kreativt arbeid. Teamet består av politikere, leger, journalister, kreatører, digitale eksperter og analyseeksperter.

Innovative kommunikasjonsløsninger og en møteplass innen helse

GK HealthHub skal ikke bare levere det ypperste av kommunikasjonstjenester innenfor helse. Satsingen er også en møteplass for folk som jobber innen legemiddel, medisinsk teknologi og det viktige start-up-miljøet. Spennende foredrag, møter med andre i næringen og fremvisning av kreative løsninger blir viktige ingredienser. 

– Det unike med GK er at vi kan levere kommunikasjonstjenester fra A til Å for våre kunder. I GK HealthHub skal vi fremdyrke nye og innovative metoder blant annet innenfor myndighetskontakt på helsefeltet, sier Harnes.

Kommunikasjonsselskapet vil invitere inn til spennende workshops som tar utgangspunkt i den enkelte kundes behov, problemstilling og mål. Sammen med kunde vil HealthHub-teamet utvikle nye løsninger for kreative kampanjer, content, PR og myndighetskontakt. 

Tjenestene GK HealthHub leverer

  • Kundereiser og pasientreiser: Vi kartlegger hvordan beslutningsprosessen ser ut for valg av preparat, produkt eller tjeneste. Vi avdekker også hvem eller hva beslutningstakeren støtter seg på, og når er de mest mottagelige for informasjon som kan påvirke valget?.
  • Kreative kampanjer: Den tradisjonelle holdningskampanjen virker ikke lenger. Vi hjelper deg lage handlingskampanjer, involvere og engasjere interessegruppene dine – ikke bare fortelle dem hva som er bra eller ikke.
  • Myndighetskontakt: Offentlig forvaltning og myndigheter har komplekse beslutningsstrukturer og saksprosesser. Helsebyråkratiet er mest komplisert av dem alle. Vi vet hvem beslutningstakerne er, hvordan de tenker og når man skal engasjere seg. Med innsikt og troverdige argumenter, hjelper vi deg nå gjennom og sikrer gjennomslag for din sak.
  • Kommunikasjonsstrategi: Vi samler inn innsikt for å identifisere dine hovedutfordringer. Videre tar vi strategiske veivalg sammen med deg, som danner grunnlaget for hvordan vi definerer roller, arenaer, historier, dramaturgi og regi. I sum skaper vi en rød tråd i kommunikasjonen som gjør at folk kjenner deg igjen når de leser om deg. 
  • PR: Det er ikke den som roper høyest som blir sett og forstått. Vi hjelper deg med å få frem ditt budskap, og kommunisere direkte til marked og myndigheter. 
  • Merkevareplattform: En merkevareplattform er et strategisk verktøy som beskriver hvem man er, hva man står for og hvordan man skaper verdi for målgruppene og samfunnet. Den må ta utgangspunkt i organisasjonen man faktisk har. Det kan vi bistå med.

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med helse i GK? Vi har skrevet om den inspirerende historien til Decon-X og vårt arbeid med dem. Du kan også lese om hvordan vi jobbet med Nimoklinikken om å få kvinnehelse på dagsorden.

Ikke nøl med å ta kontakt med teamet i GK HealthHub:

Geir Ove Harnes, Partner på +47 957 76 230 eller geiro@gknordic.com

Martin Langaas, Rådgiver Innsikt og analyse på +47 958 80 456 eller martin.langaas@gknordic.com

Sebastian Otterhals, rådgiver Myndighetskontakt på +47 48153124 eller sebastian.otterhals@gknordic.com

Fredrik Lura, rådgiver PR på +47 97699808 fredrik.lura@gknordic.com