Når ingen går i fella!

Hittil i desember har vi hatt seks timer sol på Østlandet. Heldigvis har solen skint mer på GK i 2020. Vi ligger an til å få et driftsresultat på Gruppen på høyde med 2019. Da ble overskuddet 8,4 mill. kroner. Og viktigst; Nesten alle permitterte er tilbake i full jobb.

Da pandemien traff for alvor torsdag 12. mars og Norge stengte ned, tok vi vår egen medisin; -Når i krise, ta kontroll, og når du har kontroll, ta styring er et gammelt jungelord for krisehåndtering.  I mars måtte vi bite i det sure eplet, og permittere 27 medarbeidere i Oslo. Samtidig tok vi hverandre i hånden på at vi som var på vakt skulle gjøre alt som sto i vår makt for å få permitterte tilbake i jobb. Ni måneder etter, er de fleste tilbake i full jobb, enten hos GK eller hos ny arbeidsgiver.

Det er mange som skal takkes etter et år som 2020. Først og fremst vil vi takke alle våre 404 kunder for tilliten dere har vist oss i året som er gått. Vi takker for fleksibilitet, for spennende utfordringer, og for mange gode møter og mye latter både fysisk, på Teams og på Zoom.

Partnerne i GK, vil også takke alle ansatte for innsatsen i året som er gått og for alle prisene vi har vunnet. Aller gjevest var det å vinne verdensmesterskapet i innholdsmarkedsføring for fjerde år på rad.

Selv om mennesker lærer aller mest i motgang, håper vi på litt mindre læring i 2021. Vi gleder oss til å bruke året som kommer til å bygge samfunnsbyrået Geelmuyden Kiese. Et skandinavisk samfunnsbyrå har kunder i markeder der myndighetene har sterk regulatorisk interesse, eller kunder som har sterk interesse i samfunnet. I GK er vi spesialister på å bygge samfunnsansvar inn i merkekjernen. Vi har jobbet med ESG (Environmental, Social, Governance) i 31 år.

GK har alltid følt en dragning mot kompleksitet. I 2020 er verden blitt mer kompleks. Usikkerheten er større enn på lenge. Ny teknologi skaper nye markeder men også mer ulikhet. Det er ikke lenger nok for en virksomhet å tilfredsstille eierne. Interessentlandskapet er også blitt mer komplekst. En kapitalisme som ikke gagner folk flest må reguleres bedre.  Det ønsker vi i GK å bidra til. For husk at bedre informasjon gir bedre beslutninger og bedre samfunn! Derfor gleder vi oss til 2021.

Men først gleder vi oss til jul, til å være sammen, spise julemat og til å gå rundt juletreet med en meters avstand. Heisann og hoppsann og fallerallera!

God jul fra GKs norske partnere!

Marit Høvik Hartmann, Geir Ove Harnes, Margrethe Geelmuyden og Hans Geelmuyden