Slik kommuniserer vi i 2021

Hans Geelmuyden Eier og styreleder i Geelmuyden Kiese Gruppen
Illustrasjon: Fredrik Edén

Folk spør meg om jeg fortsatt jobber i GK? Svaret er ja, og mer enn noen gang! Jeg eier 90% av butikken, og tror på hardt arbeid. Vi i GK har store planer for 2021 i Skandinavia. Året vil stå i pandemiens tegn, og vi i Geelmuyden Kiese vet hvordan du treffer med kommunikasjonen i en krisetid. Vi kalles ikke Geelmuyden Krise for ingenting.

I 2021 vil alt være politikk. Internasjonalt må vi håndtere pandemi, befolkningseksplosjon, klimakrise, migrasjon, gjeldskrise og en verdensøkonomi i tilbakegang. Norsk politikk er enklere. I Norge er det bare tre ting som virkelig betyr noe; NATO-samarbeidet, handlingsregelen og EØS-avtalen. EØS-avtalen er også Norges viktigste klimapolitiske bidrag. Ved stortingsvalget til høsten vil det uansett valgutfall være flertall for å videreføre alle de tre avtaleverkene. Det viktigste temaet i valgkampen blir hvem vi har mest tillit til som statsminister; Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre. For øvrig vil valgkampen preges av småkrangling om «velferdsprofitører», om «sentralisering» og om formuesskatten skal være 0,85% eller 1%.  Norge er verdens kjedeligste land, og det skal vi være glade for.

Gjennom 2020 har vi sett hvordan kommunikasjonsbeslutningene flytter tettere på de finansielle beslutningene. Det betyr at gode kommunikasjonsfolk må forstå hvor skoen trykker, og at internkommunikasjon blir viktigere. Videre ser vi at teknologi og sosiale faktorer gir selger mulighet til å snakke direkte og kostnadseffektivt med mange kunder. Samtidig må mer av den digitale kommunikasjonen styres av førstehånds kundedata, ikke av cookies som blir strengere regulert i fremtiden. Vi ser også at tempoet i kommunikasjonen øker. Kampanje- og kvartalstenkning erstattes av dialog minutt for minutt.

I GK har vi brukt 2020 til å tilpasse byrået vårt til en ny virkelighet. Vi ser at reklamebyråene er i krise internasjonalt. Det overrasker ikke. Reklamebransjen er reaksjonær, og er sjelden god på strategisk kommunikasjon. I krisetider overgår virkeligheten fantasien. Derfor kommer reklamemakerne til kort med feel good kommunikasjonen sin. I dårlige tider må man forstå strategi, og beherske hele spekteret av følelser i historiefortellingen, feel bad også. Organisasjoner og virksomheter bygger troverdighet når de forteller hvem de er, hva de står for, og hvorfor de gjør som de gjør, selv når det de gjør er ubehagelig. Gjør du noe som ikke tåler dagens lys, vil ansatte, kunder, og borgere vende deg ryggen. Og du må bruke kommunikasjon til å kommunisere, ikke kamuflere, for alt blir kjent! En viktig del av endringen blir å flytte penger fra markeds- til kommunikasjonsbudsjettet og rive siloer.

Selskapenes styre og toppledelse må også gå i bresjen i denne endringen. I 2021 er ikke lenger kommunikasjon «noe de driver med i markeds- og kommunikasjonsavdelingene». Kommunikasjon er virksomhetskritisk. Undersøkelser viser at toppleders kommunikasjon er den viktigste omdømmedriveren. I Skandinavia er det få toppsjefer som prioriterer kommunikasjon. Derfor er de ikke gode til å kommunisere heller. På Teams blir de avslørt! Teams er TV, men foreløpig uten TV-stjerner. Det er langt mellom Erik Byene på Teams. Men selv Bye måtte øve! Jeg vet det, for vi var sommernaboer i femti år.

Vi som jobber i byrå blir også best på det vi gjør ofte, slik som toppledertrening, innsikt og analyse, utvikling av endringskommunikasjon, krisekommunikasjon, mobilisering av opinioner og innholdsproduksjon.  I løpet av 2021 skal vi også lansere en publiseringsløsning som vil hjelpe kundene våre å øke skuddtakten i kommunikasjonen.  I samfunnsbyrået konsentrerer vi oss om å hjelpe kunder der myndighetene har sterk regulatorisk interesse, eller der kundene selv har sterk interesse i samfunnet og alle interessentene. For Milton Friedman tok feil da han hevdet at profittmaksimering for eieren var organisasjonens viktigste mål. Det hjelper ikke en gang om eieren har mer enn 90% av aksjene i selskapet.

Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden