Kunnskap og tillit har en markedsverdi

Avkastning avhenger av kunnskap og tillit. Derfor handler forretning om mennesker så vel som markeder. Vi hjelper med å styrke tilliten til din organisasjon i markedet.

Tillit er avgjørende for at ditt selskap lykkes i markedet. Tillit bygges over tid gjennom pålitelig atferd og gode resultater. Ingen lar seg overtale av gode tall alene, men som grunnsteiner i gode historier gir tallene økt troverdighet.

I Geelmuyden Kiese kombinerer vi finansiell og kommunikasjonsfaglig ekspertise for å hjelpe deg til den posisjonen og troverdigheten selskapet ditt fortjener. Vårt team har IR- og kommunikasjonserfaring fra noen av de største børsnoterte selskapene i Norge. Siden 1989 har vi hjulpet selskaper med å bygge tillit – hos aksjonærer, investorer, ansatte, myndigheter og andre interessenter.

Vi hjelper ditt selskap med:

  • Børsnoteringer og kapitalinnhenting
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Finansiell kommunikasjon og IR
  • Mediehåndtering
  • Bygging av investorrelasjoner
  • Stakeholderanalyser – kartlegging av hva viktige interessenter mener
  • Regulatoriske analyser og innspill til beslutningsprosesser – i Norge og EU

 

Kontaktperson