Hvilken historie vil du fortelle?

Alle har en historie å fortelle. Det gjelder bare å fortelle den så godt at andre vil fortelle den videre.

Hvilken historie husker du best? Hvorfor tror du at du husker den? Var det selve historien? Engasjementet til fortelleren? Kanskje at den traff deg akkurat der og da? Alle har en historie med mulighet til å bli husket.

Medielandskapet er fullstendig forandret de siste årene, og vi konsumerer nyheter på en helt annen måte enn tidligere. For at din historie skal nå ut til de du ønsker å nå, må du vite hvordan historien bør fortelles. Den historien som går av seg selv og ikke må kjøpes er den sterkeste. Slike historier kan flytte fjell. Og makt. Den kan bevege massene og røre ved dine viktigste interessenter. Og hjelpe deg å nå dine mål.

Vår jobb er å vekke de gode historiene til live. Fortelle dem i de rette kanaler. Og skape relevante talerstoler for deg. Og trygghet når mikrofonen blir skrudd på.

En merkevare er et produkt av historiene som fortelles om den. Det kan være historier om produkter, mennesker eller kultur. Historiene andre forteller om deg har større virkning enn det du sier om deg selv. Derfor handler PR om å vinne frem med de riktige historiene. For mange er det det viktigste virkemiddelet i markedsmiksen.

Geelmuyden Kiese kan levere:

 • Løpende PR-rådgivning og pressekontor
 • Kampanjer i tradisjonelle, digitale og sosiale medier
 • Kreativ konseptutvikling
 • Historieutvikling
 • Medietrening
 • Medielister
 • Pressemeldinger og medieinnspill
 • Pressekonferanser og mediemøter
 • Produktutsendelser
 • Events, showroom og PR-stunts
 • Medieovervåking og resultatrapportering

Kontakt