Når makten samles til debatt!

I hvert av de nordiske landene samles politikere, organisasjoner og publikum årlig til politisk festival. Debatt og politikk står på programmet. Dette er en åpenbar mulighet for din organisasjon å komme i dialog med viktige interessenter.

I Norge heter det Arendalsuka, I Sverige Almedalsveckan, mens danskene kaller det Folkemødet. Fire til åtte dager med politisk festival hvor publikum, organisasjoner, næringsliv og politikere samles for å diskutere politikk og samfunn. Med så mange interessenter samlet gir disse festivalene en unik mulighet til å øke din innflytelse på tvers av bransjer og politiske fløyer.

Vi hjelper deg med alt du trenger for å bli hørt på disse festivalene: Ideutvikling, debatter, eventer, en-til-en-møter, utvikling av materiell og visualisering, samt mye mer.

Kontaktperson