Se alle tjenester

Tjeneste

Medietrening

Åpen, tydelig og troverdig kommunikasjon bygger tillit.

Media er i stadig endring, og tempoet øker. Både journalister og befolkningen generelt forventer en helt annen tilgang til informasjon og til deres talspersoner nå enn før. Det er medias plikt å sikre informasjonsbehovet til befolkningen gjennom å stile kritiske spørsmål. Media er også viktig når man selv ønsker synlighet i en sak eller et tema.

Våre medietreninger gjør deg tryggere i møte med media.

De består av en teoretisk del og en praktisk del. I den praktiske delen blir det trening og øvelser foran kamera i vårt studio sentralt i Oslo.  Alle våre medietreninger blir skreddersydd dine behov.

På våre medietreninger får du innsikt i hvordan journalister jobber, nyhetskriterier, og hva du kan forvente i møte med media. Du lærer også å utvikle gode budskap som treffer din målgruppe.

Med våre medietreninger ønsker vi å gi deg:

  • Økt trygghets- og mestringsfølelse i møte med media og foran kamera
  • Økt kunnskap om budskapsutvikling
  • Økt kommunikasjonsglede

Kontakt oss

Vil du høre mer om hvordan vi jobber med medietrening?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller tilbud, og få forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.