Nyhet

januari 13, 2023

Svenska kommunikations- och marknadschefers utmaningar för 2023

Tidningen Resumé bad 29 kommunikationschefer och marknadschefer svara på frågor om 2023. Vi på GK har sammanfattat de viktigaste delarna och adderat våra tankar.

Mellandagarna och årsskiftet är enkätartiklarnas högtid. Men oavsett hur ambitiösa och kärnfulla enkätsvaren är så vill nog de flesta ibland bara ha någon som sammanfattar allt och säger åt oss hur saker är. Här är därför de viktigaste och oftast förekommande svaren från Resumés stora enkät, enligt GKs contentstrateg Joakim Arhammar.

Chefernas utmaningar

  • Lågkonjunkturen. Den oftast återkommande utmaningen har även flest olika lösningar. Ökat fokus på mätning, sticka ut i bruset och inhouseavdelningar är några av svaren. Endast 2 av 13 marknadschefer minskar dock medieinvesteringarna.
  • Nå fram i bruset. Inget nytt, men omvärlden upplevs av cheferna som nyhetsintensiv vilket gör det svårt att få genomslag, speciellt med mer vardagsnära budskap. Lösningen? Addera inte mer brus, skapa kommunikation som målgruppen frivilligt tar till sig.
  • Få ihop strategi och utförande. Många nämner utmaningar i att få ihop alla delar i kommunikationen och marknadsföringen, från strategi till effektiv produktion och mätning. Här lyfts även ett kunskapsgap mellan strateger (ofta på chefsnivå) och utförare (ofta mer juniora) där strateger saknar förståelse för hantverket och de som producerar och sköter aktiveringar saknar strategisk kompetens.
  • Talangkommunikation. Hur attraherar, behåller och engagerar vi medarbetare – i synnerhet i en hybrid verksamhet.

Citatet:

”Våga satsa på nya idéer och oprövade koncept trots att lågkonjunkturförnuftet säger precis tvärtom.”

/Tor Löwkrantz Waxin, Barncancerfonden.

Hur har kommunikatörsrollen utvecklats senaste åren?

  • Mät- och datafokus. Många chefer anser att analys numera ingår som en grundläggande förutsättning i många kommunikatörsroller, inklusive en förståelse för försäljningsdata. Analytiker har även tagit plats på kommunikatörernas veckomöten, datadrivet tänk ger mer relevant kommunikation och kraven på att visa snabba resultat har ökat. Agila arbetssätt och samarbeten mellan olika avdelningar är viktigt för att lyckas.
  • Inte alls. Svaret som ingen framtidsspanare vill ta i sin mun: ”det mesta är sig likt och kommer så att vara”. Många tycker inte att våra krav och roller ändrats särskilt mycket. Camilla Hasselström på ATG: ”Kommunikation är och förblir kommunikation. Det handlar alltid om hur målgruppen uppfattar och tar emot det budskap du har.”
  • Snabbare och mer! Annonsformat, kanaler och de tekniska plattformarna ändras snabbt och det ställer krav på både snabbhet och uppdaterad kunskap.
  • Ökad status. Flera upplever ett uppsving i kommunikatörens anseende i organisationen. Pandemin och hybrida arbetsplatser ökade kraven på god kommunikation. Integration av intern- och externkommunikation. Kommunikations- och marknadsavdelningar, redaktionstänk och ökat samarbete med säljavdelningar nämns som andra goda skäl.
  • Specialist OCH generalist. Specialisterna efterfrågas mer, samtidigt som tid och budget bara räcker till generalister. Vilken väg ska kommunikatören välja? Svaret är kanske båda, i form av ”T-kompetens”. Som kommunikatör idag bör du ha ett par specialiteter där du är bäst i din omgivning – och samtidigt kunna lite om mycket. Kitty Ehn på Blocket: ”Marknadschefen är en roll vars innehåll snarast kan liknas vid en kombination av marknads-, digital, strategi- och i viss mån produktchef. ”

Citatet:

”Att jobba med kommunikation och pr är inte 9-17 jobb, det är en livsstil enligt mig, man hanterar situationer löpande under veckans alla dagar.”

/Johanna Lindskog Lindell, Foodora

>> Mer läsning: Geelmuydens framtidsspaningar för 2023