Tilbage

INEOS

Project Greensand – The Reservoir Refill

Da Project Greensand i 2022 var klar til at lagre den første CO2, var det ikke bare historie, men en milepæl i implementeringen af en klimateknologi, som FN’s klimapanel længe har understreget behovet for. Ingen havde før demonstreret den fulde værdikæde af CCS – derfor lancerede vi eventet First Carbon Storage.

UDFORDRINGEN

Da Project Greensand startede i 2022, viste undersøgelser, at vidensniveauet om teknologien var lavt i den danske befolkning. CCS var anset som urealistisk og langt fra anerkendt som en reel løsning på klimaproblemerne. Generelt var fangst og lagring af CO2 forbundet med stor skepsis og mistro – også fra politisk hold, hvor opbakningen var lav, rammevilkår manglede og spørgsmål om rentabilitet og skaleringen fyldte agendaen.

STRATEGI OG EKSEKVERING

Den overordnede strategi i kommunikationsindsatsen bag Project Greensand og First Carbon Storage har været at afmystificere lagring af CO2. Strategien bygger på omfattende surveys samt kortlægning af områdets væsentligste stakeholders.

Strategien er udarbejdet med klare budskaber, der danner rygrad i kommunikationen. Strategien er blevet eksekveret ved at skabe kanaler og kontakter, der løbende har faciliteret, at målgrupperne kunne få kendskab til fangst og lagring af CO2 samt det klimamæssige potentiale i teknologien.

Strategien er eksekveret med stor taktisk opmærksomhed på timing, valg af kanaler og tilrettelæggelse af budskaber (jf. ovenstående) for at sikre størst mulig effekt.

Formålet med selve eventet First Carbon Storage var at øge viden blandt politikere og befolkning om CCS som reel teknologi til at bekæmpe klimaforandringerne samt at sikre folkelig og politisk opbakning til CCS med henblik på at muliggøre øget skalering af teknologien gennem tilladelser og politiske aftaler. Derudover kunne eventet demonstrere teknologiens modenhed og inspirere til handling over for industriaktører i hele verden.

RESULTATET

Alene First Carbon Storage-begivenheden genererede mere end 1.330 unikke historier i medier i over 60 lande. Flere end 37 millioner mennesker på verdensplan har set, læst eller hørt om First Carbon Storage.

Løbende i Project Greensands projektperiode er danskernes kendskab og opbakning til CCS steget betragteligt. I maj 2021 havde 53% af danskerne hørt om CO2-lagring, og i april 2023 var det tal steget til 69%. I samme periode er andelen af danskere, som bakker op om CCS som klimateknologi steget med knap 23% (YouGov).

Igennem projektperioden er der landet syv politiske aftaler, som skaber bedre rammevilkår for skalering af CCS. Project Greensand er ved flere lejligheder krediteret som et centralt projekt, der har drevet udviklingen og vist det politiske niveau vejen fremad.

Opmærksomhed og anerkendelse fra EU’s politiske top muliggjort af vores dialog og engagement med Ursula von der Leyen’s kabinet: ”This is a big moment for Europe’s green transition, and for our clean tech industry. The first-ever full value chain, for carbon capture and storage in Europe. You are showing that it can be done.”

Ydelser

  • Corporate Reputation
  • Finansiel kommunikation og Investor Relations
  • PR

The Reservoir Refill

Se alle cases

Kontakt os

Vil du høre mere om vores arbejde med Finansiel kommunikation og Investor Relations?

I mere end 30 år har vi hjulpet danske og internationale virksomheder med at styrke tilliden til deres virksomhed i markedet.

Tag fat i os for en uforpligtende snak eller tilbud, og få vores bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.