Riksdoktoren

Hans Geelmuyden Eier og styreleder i Geelmuyden Kiese Gruppen
Illustrasjon: Fredrik Edén

I februar fikk Folkehelseinstituttet (FHI) tåkepratpris av GK. Mens nordmenn ble korona-smittet i tusentall, fortsatte FHI å kommunisere uforståelige reiseråd. Så stengte regjeringen ned Norge 12. mars, og Camilla Stoltenberg entret podiet på vegne av FHI. Da ble alt så meget bedre! I mai vinner Stoltenberg tåkelur for forbilledlig klar korona tale.

Tåkelur: Camilla Stoltenberg

I Norge er det regjeringen som har ansvaret for korona håndteringen. Derfor har heldigvis Camilla Stoltenberg mindre makt og en annen rolle enn statsepidemiolog Anders Tegnell har i Sverige. Like fullt trenger vi en fagmyndighet som våger å bruke ytringsfriheten sin. Det gjør Camilla Stoltenberg. Da NRK Dagsrevyen spurte om det faglige grunnlaget for skolestengning var godt nok, svarte hun:

«Nei, det faglige grunnlaget var ikke godt nok. Vår vurdering, og det oppfatter jeg at det er bred enighet om nå i forbindelse med gjenåpningen, var at man kunne oppnå kanskje den samme effekten, og unngå en del av de negative ringvirkningene ved å holde åpent med smitteverntiltak.»

NRK Dagsrevyen, 21.05.20

Tenk så fristende det hadde være å svare kaudervelsk. Men den fristelsen avsto Camilla Stoltenberg fra. Det hører til sjeldenhetene at trauste byråkrater roter seg inn kampen om tåkelurene. Men så er heller ikke Camilla noen traust byråkrat. Hun stiller med solid helsefaglig bakgrunn, og lever i aller høyeste grad opp til forventningene som følger Stoltenberg-navnet. Alle vet hva Jens og Thorvald er laget av. Men ikke glem at Camilla også har en mor; Karin var usedvanlig sterk og klar. Ikke rart datteren er hel ved! I tillegg mistenker jeg at hun har stål i ben og armer.

Tåkeprat: Trygve Slagsvold Vedum

Man skulle kanskje tro at dobbeltseieren i kåringen av årets tåkefyrste 2019 hadde disiplinert Trygve Slagsvold Vedum. Det ser dessverre ikke slik ut. I starten av mai kunne han love at dersom Senterpartiet kommer til makten, er det slutt på at politikere mingler med eliten. Da programleder Sigrid Sollund betimelig utfordret Vedum på hvem som skal definere eliten, røykla Slagsvold Vedum rett og slett studio:

«I Norge har det vært en kamp med det her siden midten av 1800-tallet. Starten av 1800-tallet mellom Wergeland og Welhaven, da på en måte Welhaven var veldig negativ til Wergeland. Det var liksom bønda og den folkelige norske kulturen. Og det har vært en kamp mot embetsmannsstaten gjennom hele 1800-tallet, og frigjøringa fra svenskene i 1905. Noe Høyre forøvrig var imot, i sin tid. Og det har vært en diskusjon hele tiden.»

NRK Dagsnytt 18, 05.05.20.

Vedums historiske utgreiing om norske eliter holder kanskje ikke til ståkarakter i historiefaget, men er mer enn håpløs nok til å dra hjem prisen for månedens tåkeprat i mai. Klar tale sendte Vedum opp på gallupene. I motvind forsvinner klarheten.  

Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden