Nyhet

februari 29, 2024

Arbeta nordiskt med din pr –  ta del av våra bästa tips

Är Norden en homogen marknad eller krävs det lokal närvaro i varje land? Hur hittar man balansen mellan nordisk centralisering och regional fingertoppskänsla? 
Anders Berg är senior rådgivare och planner på Geelmuyden Kiese. Under åren har han varit kundansvarig för flertalet nordiska kundsamarbeten och här delar han med sig av sina bästa tips. 

Geelmuyden Kiese har haft en nordisk närvaro i snart tre decennier. Många av våra uppdragsgivare arbetar med oss på nordisk basis, i två eller fler länder, och vi får ofta frågor om hur man får till ett bra upplägg kring sin kommunikation över Norden. 

Första frågan: Är Norden en marknad eller inte? 

Både och skulle vi säga. För uppdragsgivare utanför vår region, brukar det vara enkelt att klumpa ihop oss. Vi är relativt små länder och det är naturligt att behandla oss som en marknad för att nå en ”kritisk massa”.  

Här är det enkelt att låta sin lokala patriotism sätta krokben för att lyckas och göra en större sak av skillnaderna än de faktiskt är. För nog kan man se Norden som en marknad, bara du tar hänsyn till vissa saker. När allting kommer omkring är vi ganska lika (och gillar varandra), även om det så klart förekommer lokala avvikelser, exempelvis i medielandskapet. Att samarbeta nordiskt är inte ett antropologiskt seminarium kring folksinnen, det är en organisatorisk övning där förutsättningar ska skapas för att dra åt samma håll. 

Behoven styr lösningen 

Vi brukar börja med behoven. Det är det som styr vilken lösning man behöver. Några frågor att utgå ifrån är bland annat: 

1. Hur ser de lokala behoven ut? 
Har du exempelvis en lokal vd som behöver stöd eller någon fråga som är väldigt speciell just för denna marknad eller din bransch? Då är det bra att ha någon på plats för att få den förståelse som behövs för att kunna prata med journalister eller vända sig till rätt påverkare.

2. Vilken kompetens behöver jag var (och när)? 
Detta handlar ofta om målsättningar och vad du vill uppnå i respektive marknad. Vi brukar rekommendera att bryta ner det övergripande målet och ägna tid åt att definiera de lokala utmaningarna. Tricket är att lyckas driva den nordiska målsättningen samtidigt som det finns en plan för att adressera de lokala frågeställningarna. 

3. Funkar mitt material överallt? 
Mycket brukar även handla om ”det vardagliga”, att få saker gjort helt enkelt. De uppdragsgivare vi arbetar med, brukar ofta ha material eller innehåll från tre olika nivåer: Globalt, regionalt och lokalt. I den bästa av världar fungerar allt innehåll, som en pressrelase, i alla nordiska länder och en översättning gör jobbet. Här ser vi stor spridning men tipset är att alltid kolla lokalt; om inte annat för möjligheter. En svensk börsnyhet i Sverige kan faktiskt vara värd att uppmärksammas i Norge eftersom våra finansiella band är täta.

4. Hur förutsägbara är dina aktiviteter? 
Ju mer förutsägbart, desto mindre lokal närvaro är vårt tips. Vet du att du exempelvis ska skicka ut en pressrelease med samma innehåll en gång om året, behövs inga stora team i varje land. Detta kan lugnt skötas centralt via väl vald hub. Om däremot lite vad som helst kan hända, bör du ha resurser för detta (”Hjälp! Hur hanterar jag den där kritiska artikeln i lokaltidningen i Tampere!”). Form och funktion för hur man organiserar sig följer förutsägbarheten i behoven.  

Få ihop alla delar i din nordiska pr 

Att arbeta nordiskt med sin pr ska inte sällan uppfylla många olika krav. Grunden är ofta en önskan om effektivitet, synergier, genomslag och kontroll. Samtidigt ökar komplexiteten när fler personer ska koordinera med varandra och ska lösa samma uppgift med olika förutsättningar och utgångspunkter.  

Då vill vi säga att det går att få ihop det – och även få de fördelar man åtminstone föreställer sig i teorin. Hur? Det berättar vi gärna över en kaffe där vi kan fördjupa oss i några framgångsrika case och hur våra processer och modeller ser ut. Skicka gärna ett mejl till mig, anders.berg@gknordic.com, så hittar vi en tid. 
 
Anders Berg är senior rådgivare och planner på Geelmuyden Kiese. Under åren har han varit kundansvarig för flertalet nordiska kundsamarbeten. Han förstår fortfarande inte danska men håller ändå Köpenhamn högst bland våra huvudstäder.