Se alla case

AddSecure

AddSecure – ett varumärke i förändring

Med respekt för företagets historia och resultat skapade vi en helt ny framtidssäkrad varumärkesidentitet som passade AddSecures nya affärsområden och självbild.

Utmaning

I samband med ett antal förvärv utökade och förnyade AddSecure sitt affärsområde. Man behövde därför en ny varumärkesidentitet som kunde uppfylla företagets behov av en enhetlig kommunikation. Samtidigt skulle den nya identiteten spegla marknadens förväntningar på ett modernt teknikföretag.

Strategi och genomförande

Genom att förtydliga och omstrukturera AddSecures organisation skapade vi en helt ny varumärkesplattform. Företagets arv och ursprung lyftes fram samtidigt som föråldrade delar togs bort. Nya budskap, värderingar och visioner formulerades. En varumärkesplattform, en företagspresentation och en film producerades för att introducera det uppdaterade varumärket.

Resultat

Logotypen behölls för att säkerställa visuell kontinuitet, men färger, grafik, typografi, bilder och framtoning förnyades i grunden. Riktlinjer och mallar för många olika typer av material och kanaler har utvecklats för att underlätta och förtydliga AddSecures fortsatta kommunikationsarbete. Vi arbetar nära AddSecure kring fortsatt utveckling och kommunikation av varumärket och produkter.

Tjänster

  • Corporate Reputation
  • Digital
  • Strategi

Ny hemsida utvecklades av Creuna utifrån den grafiska profilen.