Se alla case

På uppdrag av läkemedelsbranschen

Sällsynt orättvist – ett initiativ för opinionsbildande insatser för patienter med sällsynta hälsotillstånd

En plattform för att lyfta en svår diskussion om hur enskildas liv och diagnoser värderas, och för att på ett trovärdigt sätt utkräva ansvar från den svenska regeringen och ansvariga myndigheter.

Utmaning

Det svenska systemet för utvärdering och subventionering av läkemedel är anpassat för stora patientgrupper och folksjukdomar. Som följd nekas så kallade särläkemedel - ofta avancerade terapier framtagna för små patientgrupper med sällsynta sjukdomar - subventionering i högre utsträckning än i andra europeiska länder.

För patienter och deras anhöriga innebär detta stort lidande och frustration, medan läkemedelmedelsbolag som utvecklar dessa läkemedel ifrågasätter om det är värt att ansöka om subvention i Sverige.

Samtidigt har det saknats en tydlig och enad röst som på ett trovärdigt sätt utkräver ansvar från den svenska regeringen och ansvariga myndigheter. Tidigare opinionsbildande insatser från läkemedelsbranschen har inte genererat märkbara resultat, utan lett till en binär debatt med fokus på läkemedelsindustrins prissättning.

Strategi och genomförande

GK fick i uppdrag av läkemedelsbolaget BioMarin att ta fram en kampanj med syfte att driva opinion i frågan. GKs lösning var ett samarbetsprojekt mellan BioMarin, ett flertal patientföreningar och ytterligare läkemedelsbolag. Målet var att skapa en gemensam plattform för patient- och anhörigröster, och använda dessa berättelser för att driva opinion i sakfrågan genom förtjänt media. GK samordnade berörda patientföreningar, och utvecklade ett slagkraftigt koncept med budskap och visuell profil som både uppdragsgivare och patientföreträdare kunde ställa sig bakom, samt genomförde PR-aktiviteter utifrån plattformens budskap. Projektet uppfyllde interna compliance-krav samt branschstandarder för samarbete mellan läkemedelsbolag och patientföreningar.

Resultatet blev kampanjen “Sällsynt orättvist – för en rättvis vård för patienter med sällsynta sjukdomar”. Under parollen Sällsynt orättvist producerade och aktiverade GK en debattartikel/öppet brev till socialminister Lena Hallengren, samt ett flertal profilintervjuer med patientföreträdare.

Resultat

Genom strategisk bearbetning av media säkrade GK tre publiceringar av en debattartikel, och två profilintervju med patientföreträdare som ingick i samarbetsprojektet. Socialminister Lena Hallengren medverkade i en av artiklarna. Tre av nedslagen var i Aftonbladet, Sveriges största dagstidning. Kampanjens totala mediala räckvidd uppgick i dryg 8,4 miljoner.

Avtryck i den politiska debatten: I samband med kampanjens avslut debatterades en granskande rapport från Riksrevisionen om det svenska systemet för subventionering av läkemedel i riksdagen. Under debatten omnämnde riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist (S) en av de artiklarna i Aftonbladet som GK pitchat in. Därtill kommer även intresseorganisationer inkluderas i kommande diskussioner mellan regering, TLV, SKR och läkemedelsindustrin, ett krav som återfanns i den debattartikel som lanserade patientinitiativet Sällsynt orättvist.

Tjänster

  • Insikt och analys
  • Public Affairs
  • Strategi
  • 3 debatt­artiklardäribland Aftonbladet
  • 8,4 miljonertotal räckvidd


Debattartikel i Aftonbladet, signerad av Oskar Ahlberg, ordförande, Svenska MPS-föreningen / Eva Klint, kassör, Svenska FOP-föreningen / Marcus Strandepil, ordförande, Svenska PKU-föreningen / Olle Bäckebo, ordförande, Fabryföreningen i Sverige / Leif Lindsten, ordförande, XLH svenska patientföreningen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt arbete med Public Affairs?

I över 30 år har vi hjälpt svenska och internationella företag att utveckla och stärka ramvillkor i Skandinavien.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller erbjudande och se hur vi kan hjälpa dig.