Se alla case

Sveriges bryggerier

Sveriges bryggerier idag

Sveriges Bryggerier ville visa att de omfamnar både dåtid och nutid. Vi bidrog med ny strategi och positionering, vilket resulterade i en ny grafisk identitet och kommunikationsstrategi.

Utmaning

Sveriges äldsta branschförening, Sveriges Bryggerier, ville positionera sig tydligare och förmedla sitt uppdrag på ett sätt där både den rika historien och dagens pulserande bryggeriindustri representerades.

Strategi och genomförande

Vi har utvecklat en ny varumärkesplattform och grafisk identitet som positionerar Sveriges Bryggerier som en tydlig och samverkansorienterad samhällsaktör. Samtidigt ger vi också löpande stöd och strategisk rådgivning kring områden i organisationens verksamhet, som alkohol, näringspolicy, hållbarhet och återvinning.

Resultat

Arbetet resulterade i en ny kommunikationsstrategi, en ny grafisk manual och en ny hemsida. Allt i enlighet med strategin att skapa en samlad och sammanhållen bild av Sveriges Bryggerier, både internt och externt.

Tjänster

  • Corporate Reputation
  • Digital
  • Strategi