Se alla case

Vaillant

Världsledande Vaillant växer genom att våga vara annorlunda

Världsledande Vaillant vill växa på den nordiska marknaden – framför allt i Sverige och framför allt inom värmepumpar.
GK tog ett helhetsgrepp med analys, strategi, content, PR, reklam och, inte minst, genom att våga vara annorlunda.
Nu växer Vaillant på den nordiska marknaden.

UTMANING

Det är hård konkurrens på den nordiska marknaden för luftvärmepumpar. Vaillant är redan ett väl etablerat varumärke i Danmark, men desto okändare på den svenska och finska marknaden.
Vaillant har i sin affär tre viktiga målgrupper: installatörer och grossister inom B2B och privatpersoner inom B2C.
Hur skapar man utifrån dessa förutsättningar en effektiv och vinnande kommunikation som bidrar till tillväxt i samtliga nordiska länder?

STRATEGI & GENOMFÖRANDE

Efter en omfattande upphandling blev GK under 2022 Vaillants helhetsleverantör av kommunikationstjänster. Uppdraget gäller både B2C och B2B och omfattar hela Norden med fokus på Danmark, Sverige och Finland. I leveransen ingår framför allt att content, PR och reklam samt ansvar för medieköp.

GK inledde uppdraget med att ta fram en ny kommunikationsstrategi som grund för det fortsatta arbetet. Efter ett omfattande analysarbete samt mängder av intervjuer med olika intressenter identifierades fem nya uppmaningar i den fortsatta kommunikationen, bland annat en satsning på installatörer och att våga vara annorlunda i budskap och content.

Med dessa fokusområden som grund har strategiarbetet övergått till löpande produktion.
I arbetet har vi bland annat gjort följande:
• SoMe-kampanjer
• Kampanjfilmer
• Stora redaktionella contentsatsningar
• Referenscase
• SEO-utveckling
• Pressreleaser och pressbearbetning
• Native advertising
• Printannonser
• Eventkommunikation
• Mediaköp

RESULTAT

I takt med stigande energipriser har försäljningen av luftvärmepumpar ökat rejält över hela Norden. Vaillant har på kort tid både ökat sin försäljning och tagit marknadsandelar, framför allt på den svenska marknaden.
Vaillants egen förklaring till försäljningsökningen är framför allt framgångsrik marknadsföring i radio samt i sociala medier.
Här är exempel på några kampanjer GK drivit.

Tjänster

  • Content marketing
  • Digital

Reklamfilm - så tyst att du inte tror att den fungerar

Jag ville hitta en byrå som är mer än ”bara” en ny byrå – vi sökte en partner, en förlängning av den nordiska marknadsavdelningen, som skulle fungera som en integrerad del av vår verksamhet och bidra med det mervärde ett sådant samarbete medför. Och det måste man säga att GK har levererat.

Samarbetet med GK har verkligen gett oss ett mer kreativt uttryck i vår marknadsföring, samtidigt som deras mycket starka strategiska kompetens medfört att vi idag fattar mer datadrivna beslut. GK är oerhört starka inom kommunikation och det är skönt att ha hittat en byrå som utmanar oss och verkligen vill förflytta vår position och bidra till vår utveckling.

  • Rikke Petersen
    Vaillants marknadsdirektör i Norden

En kampanjfilm, Vaillant has landed, i syfte att etablera världsledande Vaillant på den svenska och finska marknaden.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt arbete med Content Marketing?

I över 30 år har vi skapat fantastiskt innehåll för våra kunder och fått internationell erkännande för våra lösningar.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller erbjudande och se hur vi kan hjälpa dig.