Nyhet

januari 31, 2024

Civilminister Erik Slottner diskuterade digitalisering och AI hos GK

Över hundra personer från näringslivet samlades på tisdagsmorgonen för att lyssna till civilminister Erik Slottners syn på digitalisering och AI. Träffen arrangerades av Geelmuyden Kiese och AmCham. Civilministerns budskap var positivt för företag och organisationer: – Det fokuseras för mycket på riskerna för AI, jag gillar inte det för vi måste fokusera på möjligheterna och investera i dem, sa Erik Slottner.

”Det här är ett bevis på hur viktig Erik Slottners portfölj är”, konstaterade medarrangören AmChams vd Peter Dahlen när han såg ut över en fullsatt aula med företrädare för många av Sveriges största företag. Digitalisering och AI stod på agendan och civilministern var på plats för en frågestund.

Geelmuyden Kieses seniora rådgivare Jonas Hellman hälsade välkommen till de drygt 100 personerna i publiken och var efteråt mycket nöjd med morgonens seminarium och samtal.

– Vi vill att vårt kontor ska vara en mötesplats där viktiga samhällsfrågor diskuteras, och det tycker jag att vi lyckades med. Det blev ett öppet samtal och företagen på plats lyfte relevanta frågor, säger Jonas Hellman.

Civilministerns uppdrag det första i sitt slag

Erik Slottner började med att berätta om sitt uppdrag som skiljer sig från tidigare civilministrars. Regeringen har tagit beslut om att kraftsamla kring digitaliseringsfrågor och ge civilministern ett samlat ansvar.

– Det är första gången en minister fått ett holistiskt ansvar för allt som rör digitalisering, inklusive AI, sa Erik Slottner.

Civilministern berättade om en rad åtgärder och projekt som påbörjats eller planerats, bland annat detta:

  • En investering på 2,3 miljarder kronor till forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering.
  • Första steget taget mot en säker digital identifiering som behövs för EU:s initiativ kopplat till en gemensam digital valuta.
  • En AI-kommission har tillsatts som ska ta fram förslag på eventuella policyförändringar.
  • Digitaliseringsstrategin omarbetas och förses med tydliga mål som kan utvärderas.
  • Implementering av 5G, särskilt utanför storstadsområdena.
  • Satsningar för att digitalisera hela landet.
  • Driva frågor kopplade till digitalisering och AI på EU-nivå.

AI-frågor i fokus

Inte helt oväntat finns ett stort fokus på AI-frågor, både för civilministern och deltagarna på seminariet. Civilministern gladde många med en övergripande positiv inställning till möjligheterna med AI, helt i linje med EU:s officiella hållning. Han betonade vikten av att inte låta regulationer och konservatism bromsa utvecklingen och därmed minska Sveriges chanser att utveckla både näringslivet och offentlig sektor.

– Vi fokuserar för mycket på riskerna för AI, jag gillar inte det för vi måste fokusera på möjligheterna. Investeringar kommer minska och flytta till andra länder om vi har regler och lagar som begränsar för mycket, konstaterade Erik Slottner.

Några konkreta möjligheter med AI som civilministern nämnde var smartare och mer effektiv användning av naturliga resurser, brottsbekämpning med ansiktsigenkänning och effektiv användning av data i offentlig sektor.

Frågestund avslutade morgonen

Seminariet avslutades med en frågestund där företrädare för bland andra Microsoft, Amazon, Vattenfall och Ericsson ställde intressanta och initierade frågor till civilministern. Frågorna rörde bland annat digitalt utanförskap, samarbeten mellan näringsliv och regering, AI i offentlig sektor, klimatarbete med hjälp av digitalisering och civilministerns syn på EU:s digitaliseringsstrategi.

Sammanfattat av: Joakim Arhammar

Vill du höra mer om civilministerns svar på frågorna eller diskutera andra frågor kopplat till politik, digitalisering och AI? Kontakta jonas.hellman@gknordic.com och berätta mer.