Data + PR = sant

Nyligen höll vi ett nytt frukostseminarium i vår serie Presens Futurum. Temat denna gång var data + PR där vi tillsammans med våra gäster Ryan Young från Talkwalker och Oscar Danielson från YouGov gick igenom vilka möjligheter som finns för PR-branschen när det kommer till data.

Anders Berg, Planner på Geelmuyden Kise, inledde frukosten med en överblick över olika användningsområden där data kan ge ytterligare insikter i kommunikationsarbetet. Det blir ju som bekant allt svårare att nå ut, samtidigt som kraven på effekt ökar. Dessutom ska kommunikationen vara integrerad – en utveckling som gör data allt viktigare. Några områden som beskrevs var:

  • Hur data kan användas i krisarbete och exempelvis bidra till att bedöma hur allvarlig en kris är
  • Hur data kan användas för att beskriva trender och utveckla kommunikation, exempelvis utifrån vilka ämnen som diskuteras i digitala och sociala medier under året
  • Hur djupare målgruppsdata även har relevans för PR- och PA-arbete
  • Hur data kan användas för att följa upp kampanjer och utvärdera att budskapen har rätt innehåll

I panelsamtalet diskuterades sedan data och PR ur flera olika vinklar. Några slutsatser var:

  • Datamognaden varierar mycket mellan olika organisationer men det blir viktigare och viktigare. Det viktigaste är att början med frågan: Vad vill jag veta? Och varför?
  • Det viktiga är att komma igång och börja samla data. Nu. Det går att komma långt bara i det lilla, att tracka viktiga #-tags kan ge mycket. Glöm inte att inventera vilka verktyg ni redan arbetar med i organisationen och hur dessa kan utnyttjas bättre.
  • Våga utmana dina egna antaganden och använd data för att hitta en objektiv sanning. Det handlar om att skapa ”One single source of truth” som många i din organisation kan diskutera, hitta insikter från och dra slutsatser om.
  • I framtiden kommer allt mer handla om automatiserat insiktsarbete. Men det kommer nog alltid behövas en människa för att hitta värdet i data och använda den på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer om hur vi på Geelmuyden Kiese arbetar med data och PR, hör gärna av dig till anders.berg@gknordic.com.