Geelmuyden Kiese går med miljonöverskott 2019

Nu summerar GK Gruppen (GKGåret, och kan konstatera att 2019 var ett bra årGKG omsatte 225 MNOK under 2019, byråintäkten landade på 164 MNOK och resultatet före utdelning och vinst blev ett överskott på MNOK vilket är 12,7 MNOK bättre än året innan. Dotterbolagen i Sverige, Danmark och Norge gick även de med överskott.  

Mycket har hänt på GK de senaste två åren – med nya ledningsgrupper i både Norge och Danmark och en förändrad partnergrupp under 2019. Under året som gått har bruttoomsättningen, de stora förändringarna till trots, minskat med enbart 2,5 procent, och byråintäkten med 3,5 procent. Antal anställda vid 2019 års början var 140 personer, och vid årets slut 135 personer. Resultatet 2019 är belastat med 2 MNOK i omstruktureringskostnader.  

Parallellt med en kraftig produktivitetsökning vann GK under 2019 fler priser än någonsin. Det norska dotterbolaget vann sin första Gullblyant och under hösten blev GK för tredje året i rad den mest belönade byrån under CMA, världsmästerskapen i innehållsmarknadsföring, i London.  

GK är ett skandinaviskt bolag ägt av en skandinavisk partnergrupp, och därför rapporterar GK talen på gruppnivå. Den skandinaviska ledningsgruppen består av Svein Roger Selle, Karne Lykkebo, Johan Brandt, Kieu Thanh Thi Do, Taran Bjoreng och Hans Geelmuyden.  

Om Geelmuyden Kiese Gruppen 

Geelmuyden Kiese är en fullservicekommunikationsbyrå med kontor i Bergen, Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Globalt är GK exklusiv skandinavisk partner med Ketchum som är en av världens största PR-nätverk, och med FTI inom public affairs, finansiell kommunikation och krishantering. GK hade vid årsskiftet 135 anställda. Kundlistan finns öppet på bolagets hemsidor. Hans Geelmuyden äger genom sitt investmentbolag Koko A/S cirka 95 procent av aktierna i GKG. De resterande aktierna var per 1/2/2020 ägda av Mikkel Salgaard Bendtsen, Margrethe Geelmuyden, Christian Grønning, Marit Høvik Hartmann, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Johan Brandt, Karne Lykkebo, Svein Roger Selle och Simon Wallin.