Nyhet

maj 24, 2023

Hur går det med ”Ohållbarhets-rapporten”?

Vi kollar läget med Jonas Nilsson, partner i GK och chef för divisionen Content & Kreation.

GK har fått stor uppmärksamhet i hela Skandinavien efter att ha producerat världens första Ohållbarhetsrapport, The UnSustainability Report. Berätta om bakgrunden till rapporten?

– Det började med att vi internt pratade om hur många hinder det finns för en grön omställning. Vi konstaterade också att ingen gjort en sammanställning av alla dessa hinder för att ge en bild av hur mycket klimatomställningen bromsas upp alldeles i onödan. Eftersom vi som samhällsbyrå brinner för hållbarhetsfrågor ville vi bli först med att skapa denna sammanställning, ur det föddes The UnSustainability Report.

Rapporten är ju producerad i Sverige, Norge och Danmark. Hur gick ni till väga?

– Vi intervjuade mängder av företagsledare och experter över hela Skandinavien för att få uppslag till olika hinder och höra hur dessa bromsar näringslivets hållbarhetsarbete i praktiken. Det kompletterade vi sedan med en mängd egen research. Arbetet mynnade ut i en bruttolista som vi sedan skalade ned till tio hinder vardera för Sverige, Norge och Danmark.

… och därefter?

– Då skrev vi reportage om respektive hinder där vi vävde in intervjuer med olika företag som exempelvis Arla, ICA, LKAB och Elgiganten. Vi som kommunikationsexperter vill inte bara referera till en mängd hinder, utan vi vill bjuda på bra berättelser som berör och som gör problematiken mer konkret. Ur det perspektivet var vi även noggranna med att välja en plattform som underlättar en attraktiv presentationsform. Många har påpekat just hur snygg och lättillgänglig rapporten är. 

Deloitte, världens största strategikonsult och revisionsföretag, har varit en samarbetspartner i projektet – hur kommer det sig?

– Deloitte är sedan tidigare en av våra uppdragsgivare så det var naturligt att fråga dem om de ville vara delaktiga i projektet. Deras roll har varit att räkna ut hur mycket mindre koldioxid som skulle släppas ut om olika hinder inte fanns. Även dessa tal bidrar till att rapporten ger ett starkare intryck och avtryck.  

Rapporten har fått stor uppmärksamhet säger du, berätta!

– Många olika typer av publicister har skrivit om rapporten och de hinder vi uppmärksammat. Därefter har vi själva, och våra samarbetspartners berättat om rapporten i våra egna kanaler. Dessutom har vi arrangerat ett uppskattat event där näringsliv och politiker med rapporten som utgångspunkt debatterat varför den gröna omställningen går så långsamt. 

… och framåt?

– Nu närmast planerar vi ytterligare ett event i Almedalen onsdagen 28 juni kl 14 dit alla är varmt välkomna. Även då har vi bjudit in företagsledare och politiker för att prata om varför vi har så många hinder för en grön omställningen och vad vi kan göra åt det. Som vi skriver i förordet vill vi ju att rapporten ska få oss att tänka efter och helst leda till någon form av förändring.

Det ryktas om att det blir en ny rapport nästa år, stämmer det?

– Det stämmer att vi redan börjat skissa på en ny rapport. Om vi gör den i exakt samma form, eller i en modifierad variant, återstår att se. Helt klart är det många aktörer som vill att vi fortsätter att rapportera om hinder som står i vägen för en grön omställning. Det är som riksdagsledamoten och tidigare landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg (S) sa under vårt förra event att ”Den här rapporten är så snygg och så viktig att jag önskar att alla tog del av den!”.

Har du gjort hela rapporten alldeles själv?

– Nä du! Vi är ett stort gäng från våra kontor i Sverige, Norge och Danmark som varit involverade i arbetet. Förutom jag själv har följande personer varit med i det svenska teamet: Madeleine Persson, Victoria Lagercrantz, Hans Pekkari, Bitte Wraae, Calle Ljungström, Philip Gunnari, Eva Lengstedt, Rebecka Johansson, Viktoria Strömgren och Gabriella El Khouri.