Nyhet

maj 3, 2023

Undvik ”communication washing” – så ska företagen kommunicera samvete

Det omtalade ”The Black Rock letter to CEOs ”, där världens största kapitalförvaltningsbolag uppmanade vd:ar att integrera hållbarhet i sin affärsmodell, satte syfteskommunikation på agendan i styrelserummet. Men vad ställer det för krav på kommunikationsrådgivare?

GK Sveriges vd Carolin Wiken tar sig an den stora frågan.

I dag spelar kommunikation en avgörande roll både i styrelserum och i ledningsgrupper i de flesta organisationer. Med detta följer också nya ansvarsområden. I takt med att företagen erkänner sin samhällsroll ökar mängden och komplexiteten av företagets intressenter betydligt. Det skapar ett behov av att arbeta mycket mer strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt med företagets rykte och varumärke.

Det ger också möjlighet för kommunikatörer att ta på sig rollen som ”företagets samvete”, genom att säkerställa att allt som sker inom företaget framstår som sammanhängande, trovärdigt och autentiskt – och att ord baseras på verklig handling.

– Det är viktigt att undvika ”communication washing”. Det vill säga att endast fokusera på vad som ser bra ut. Vi måste i stället fokusera på verkligheten och vara ärliga i vår kommunikation. Kommunikation spelar en fundamental roll i varumärkesbyggande och opinionsbildning och det är viktigt att vi fortsätter att utveckla de möjligheterna, säger Carolin Wiken.

Komplex verklighet kräver mer affärsnära rådgivning

Att kommunikation ökar i värde skapar inte bara nya möjligheter för branschen och förmågan att forma framtiden, det ställer även nya krav som rådgivare. Branschens förmåga att rådge i en komplex verklighet blir alltmer avgörande i en värld där företagen riktar sig mer mot aktuella samhällsfrågor. 

– För att kunna vara en skicklig rådgivare idag behöver du vara ständigt redo att omarbeta hur företagen bör kommunicera, men utan att tappa den övergripande strategin. Vad händer när företagets kunder står inför grundläggande affärsmässiga utmaningar, som exempelvis hur man förhåller sig till kriget i Ukraina, om man ska avveckla sin verksamhet i Ryssland, hur man säkerställer en inkluderande företagskultur eller hur man bidrar till att minska CO2? Med andra ord måste en modern kommunikationsrådgivare vara otroligt insatt i sina kunders affärsstrategi för att kunna bistå med rådgivning på den nivå som företag kräver och behöver framöver.

Vilken roll spelar kommunikationskonsulter när det gäller att stötta företag så att deras handlingar och beslut är förenliga med samhällsansvar och värderingar?

– Vår roll är att lyfta frågan och belysa ledningens påverkansmöjligheter och vilka förväntningar som omvärlden har. Det kan exempelvis vara via en gemensam plattform, en Code of Conduct eller liknande. Att bidra till ett kritiskt granskande av verksamheten och lyfta fram exempel där man lyckats och områden som är under utveckling. Men i grund och botten handlar det om att företaget kan förklara sina beslut och sin roll i samhället.

Hur kan kommunikationsbranschen möta de ökade kraven på kvalificerad rådgivning i en värld där företagen står inför alltmer komplexa samhällsfrågor?

– Genom att säkerställa att man förstår den verksamhet som man arbetar med och dess påverkan på omvärlden och vice versa. När vi tydligt specialiserar oss inom specifika kunskapsområden, sakområden, branscher och så vidare gör vi det lättare för våra uppdragsgivare att anlita oss och värdera vad vår kompetens bidrar med. Samtidigt skapar vi bättre utvecklingsmöjligheter för den enskilde individen. Samtidigt måste man alltid komma ihåg att vi är experter på kommunikation, det är med den kompetensen som vi kan göra skillnad.