Se alla case

Svenska elev- och skolledarorganisationer

Backa – Initiativet för en skola utan sexuella kränkningar

I ett unikt samarbete mellan fem stora elev- och skolledarorganisationer hjälpte vi Backa – Initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar, med en digital utbildningsplattform och en kommunikationskampanj. Backa-initiativet turnérade i svenska skolor och fick stort nationellt genomslag.

Utmaning

Hela sju av tio elever på svenska gymnasier uppgav att det under det gångna året utsattes för sexuella trakasserier i sin skolmiljö. Backa behövde hjälp med att kommunicera att de via sina utbildningar och verktyg faktiskt kan skapa en säkrare skolmiljö på både kort och lång sikt.

Strategi och genomförande

Vi stöttade Backas rikstäckande skolturné med en grafisk profil, annonser, mediakontakter, engagerade influencers och en stark kampanjfilm som fick publicitet i både lokala och nationella medier. Med den digitala utbildningsplattform vi utvecklade fick Backa också ett bredare genomslag, platsoberoende och alltid tillgänglig.

Resultat

Genom backa.org har över 10 000 elever hittills deltagit i våra utbildningar och omkring 150 lokala handlingsplaner för skolor har utvecklats. Elever och ledare på 208 skolor över hela landet har genomgått utbildning. Allt för en säkrare skolmiljö.

Tjänster

  • Digital
  • Insikt och analys
  • Reklam och kampanjer
  • Strategi

Kampanjfilm, regi: Jakob Ström

Backainitiativet lanserades gemensamt av Sveriges Elevkårer, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges Elevråd och Sveriges Elevråd – SVEA.

  • Över 10.000utbildade via backa.org
  • 208 skolorgenomförde utbildning

  • +130.000visningar av kampanjfilm
  • +38 miljonertotalt antal visningar