Se alla case

Bonus Copyright Access

Bonus, grafisk identitet och kommunikation

Vi skapade ett nytt grafiskt uttryck för Bonus Copyright Access, samtidigt som vi hjälpte organisationen att förklara sitt komplexa syfte genom lättförståeliga texter och en tydlig struktur.

Utmaning

Bonus – Bild, Ord, Not, Upphovsrätt i Sverige – behövde en omfattande uppdatering av sin grafiska profil och en ny hemsida. Föreningen representerar upphovsrättsorganisationer och har ett komplext uppdrag, med lösningar som måste förklaras på ett lättförståeligt sätt så att alla förstår sitt ansvar att ta hänsyn till upphovsrätten, bland annat genom att teckna kollektiva licensavtal för skolor och arbetsplatser.

Strategi och genomförande

Logotypen uppdaterades med tydlig referens till den gamla stilen. Nya profilfärger, grafik, typografi, bildspråk och mallar utvecklades för att tydligt placera verksamheten som aktuell, tydlig och tillgänglig. Komplexa texter gjordes lättförståeliga, och i nära samverkan med kunden utvecklade vi en föreningens hemsida och presentationsmaterial.

Resultat

Den grafiska profilen och förtydligade budskap har gett Bonus Copyright Access nya och effektiva verktyg för att kommunicera sitt uppdrag med hög trovärdighet och engagemang.

Tjänster

  • Corporate Reputation
  • Strategi