Se alla case

Pågen

Har mjöl en terroir?

Är ursprung på mjöl viktigt, liksom för vin? Vi utbildade konsumenter, matjournalister och influencers att känna skillnad på olika durummjöl och skapade på så sätt intresse för Pågens nya bröd med svenska durum.

Utmaning

Pågen ville uppmärksamma sitt nya bröd, Svensk Durumbröd, som uteslutande görs med svenskodlat durumvete. Därför skulle vi utbilda konsumenterna i durum på ett intressant och engagerande sätt.

Strategi och genomförande

Vi utvecklade idén att testa om mjöl hade en ursprungskvalitet (terroir) som vin. Alltså om mjölet tar smak från den jord där vetet odlas. Vi bjöd in matjournalister och influencers för mjölprovning så att de under kunnig ledning fick chans att smaka på mjöl från olika delar av Sverige.

Resultat

Arrangemanget var populärt och gästerna var överens om att man kunde smaka skillnad på mjöl från olika odlingsplatser – mjölet hade en terroir. Som en följd ökade fokus på svensk durum och Pågens nya bröd bland matjournalister och influencers, och Pågen skapade goda och hållbara relationer till pressen och influencers.

Tjänster

  • Content marketing
  • Digital
  • Reklam och kampanjer