Se alla case

Svensk djursjukvård

#Ogulligt – en digital PR-kampanj mot trubbnosig hundavel

Opinionsbildare och journalister var entusiastiska över initiativet när vi tillsammans med Sveriges veterinärers branschorganisation lanserade kampanjen #Ogulligt. Den fokuserade på de andningsproblem som drabbar de populära trubbnosiga hundraserna.

Utmaning

Det finns en okunskap om hur extremavling har lett till andningsproblem för de populära raserna mops, bulldog och boxer. Genom en digital PR-kampanj ville den svenska veterinärnäringen uppmärksamma den obehagliga verkligheten att dessa hundar lider och möter en för tidig död, och istället arbeta för en bättre framtid för dessa hundraser.

Strategi och genomförande

Genom en digital kampanj, på ogulligt.se och i sociala medier, som riktades till allmänhet och politiker skapade vi en engagerande plattform med information, väckte debatt och satte press på politikerna. Kampanjen gav alla chansen att själv ta ställning mot extremavel, för att ändra hur folk väljer sina husdjur och på sikt även hur uppfödare agerar. Samtidigt lyftes vår beställare, de svenska veterinärernas branschorganisation, fram som en viktig aktör med en expertroll avseende djurvårdsfrågor.

Resultat

Kampanjen nådde en imponerande räckvidd på 24 miljoner och opinionsbildare och journalister hyllade initiativet. Samtidigt fick den massiv respons på sociala medier, utan köpta annonser. Svensk djursjukvårds Facebook-sida fick 530 procent fler följare, och kampanjen stärkte organisationens anseende och expertroll i offentligheten.

Nominerad till Sabre Awards.

Tjänster

  • Digital
  • Reklam och kampanjer

  • 24.000.000räckvidd i media
  • 530 %nya FB-följare

Director, animation and character design: Kristofer Ström Sound design: Douglas Holmquist Producer: Niklas Adolfsson – hobbyanimation

Den grafiska formgivningen, av Lina Forsgren, belönades med guld i tävlingen Kolla!.