Har mjöl en terroir?

Utmaning

Inför lanseringen av Pågens nya bröd, Svenskt Durumbröd, ville Pågen skapa intresse för lanseringen samt lyfta faktumet att durumvetet var helt och håller svenskodlat. Pågen stod inför utmaningen att många konsumenter hade låg kunskap om just durumvete. Dessutom hade flera andra aktörer inom mat-och brödbranschen redan kommunicerat vikten av närodlade råvaror. GK behövde därför utbilda konsumenterna om durumvete och informera dem om närodlade råvaror på ett intressant och engagerande sätt.

Genomförande

Durumvetet som används i Pågens bröd odlas i olika delar av Sverige, vilket ledde till att GK kom på idén att undersöka om mjöl har en terroir på samma sätt som vin – alltså om det tar smak från själva platsen där vetet har odlats. GK bjöd in utvalda matjournalister och matintresserade influencers till ett mjölprovsmakningsevent med temat “Har mjöl en terroir? lett av den välkända matprofilen Johan “Matgeek” Hedberg. Under eventet fick gästerna provsmaka mjöl från olika delar av Sverige för att undersöka om smaken varierade beroende på vilka jordmån- och väderförhållanden som präglade de olika odlingsplatserna.

Resultat

Eventet var mycket uppskattat och gästerna enades om att det faktiskt gick att känna en tydlig skillnad mellan mjöl från olika odlingsplatser – mjölet hade en terroir. Eventet resulterade i:

  • Ett ökat intresse för durumvete och Pågens nya bröd bland matjournalister och influencers
  • Diskussioner bland gästerna om de lokala orterna i Sverige där durumvetet odlats
  • Publicitet på sociala medier från de influencers som deltog i eventet
  • Publicitet i media om Pågens nya bröd och det svenskodlade durumvetet
  • Goda relationer mellan Pågen och de journalister och influencers som deltog i eventet